Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Kế hoạch - Tài chính ❯ Chi tiết tin
       
  08/02/2023 15:26        

Nhân sự

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH, CHỨC VỤ, NHIỆM VỤ ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC EMAIL LIÊN HỆ
1 VÕ THỊ NHƯ Ý Kế toán trưởng, Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng Kế hoạch - Tài chính Tầng 1, Khu Hiệu bộ vothinhuy@ukh.edu.vn
2 NGUYỄN THỊ THO Kế toán tổng hợp Tầng 1, Khu HIệu bộ nguyenthitho@ukh.edu.vn
3 NGUYỄN LÂM DUY Kế toán nguồn dịch vụ Tầng 1, Khu Hiệu bộ nguyenlamduy@ukh.edu.vn
4 ỨNG THỊ NHÀN Kế toán nguồn ngân sách nhà nước Tầng 1, Khu Hiệu bộ ungthinhan@ukh.edu.vn
5 LÊ THỊ THU VÂN Kế toán nguồn học phí Tầng 1, Khu Hiệu bộ lethithuvan@ukh.edu.vn
6 PHẠM THỊ HỒNG THẮM Kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương, thuế TNCN Tầng 1, Khu Hiệu bộ phamthihongtham@ukh.edu.vn
7 VÕ ĐẶNG MAI TRANG Thủ quỹ Tầng 1, Khu Hiệu bộ vodangmaitrang@ukh.edu.vn

 

 
Phòng Kế hoạch - Tài chính