Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Kế hoạch - Tài chính ❯ Danh sách tin
QUYẾT ĐỊNH Về việc công khai báo cáo quyết toán năm 2023 của Trường Đại học Khánh Hòa
15/04/2024

QUYẾT ĐỊNH Về việc công khai báo cáo quyết toán năm 2023 của Trường Đại học Khánh Hòa

Về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Trường Đại học Khánh Hòa
26/01/2024

Về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Trường Đại học Khánh Hòa

Về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Trường Đại học Khánh Hòa
03/01/2024

Về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Trường Đại học Khánh Hòa

QUYẾT ĐỊNH Về việc công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
04/12/2023

QUYẾT ĐỊNH Về việc công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Trường Đại học Khánh Hòa

CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 (QĐ 1256/QĐ-ĐHKH ngày 21/11/2023)
04/12/2023

QUYẾT ĐỊNH Về việc công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Trường Đại học Khánh Hòa

Công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Trường Đại học Khánh Hòa (QĐ số 1051/QĐ-ĐHKH ngày 07/10/2023)
04/12/2023

Công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Trường Đại học Khánh Hòa

CÔNG KHAI BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NĂM 2022
12/09/2023

CÔNG KHAI BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NĂM 2022

Thông báo công khai tài chính năm học 2022-2023
20/06/2023

Thông báo công khai tài chính năm học 2022-2023

|<<    <   
[1]23456
   >    >>|
Phòng kế hoạch tài chính