Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Kế hoạch - Tài chính ❯ Chi tiết tin
       
  23/12/2016 08:19        

Chức năng - nhiệm vụ

1. Giới thiệu.
Phòng Kế hoạch - Tài chính là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Khánh Hòa, có chức năng tham mưu giúp việc Hiệu trưởng về công tác kế hoạch, tổ chức thực hiện và đề xuất quy chế, quy định quản lý các nguồn tài chính; thực hiện công tác kế toán - thống kê theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Văn phòng : Tầng trệt, khu Hiệu bộ (Khu A) – Cơ sở 1
Số điện thoại : 0258.3523492
Điện thoại nội bộ : 101 - 102
Email: pkhtc@ukh.edu.vn

2. Nhiệm vụ
Phòng Kế hoạch - Tài chính có nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp giúp Hiệu trưởng các công việc cụ thể:

a) Xây dựng các kế hoạch chi tiêu, các dự án đầu tư, tham mưu việc mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy - học và sinh hoạt chính trị tư tưởng, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao;

b) Lập dự toán ngân sách, kế hoạch chi tiêu, cấp phát và thanh toán theo đúng thủ tục tài chính. Lập sổ sách, chứng từ, báo cáo quyết toán đúng kỳ hạn. Quản lý, kiểm soát thu chi các nguồn vốn của nhà trường;

c) Căn cứ vào nhiệm vụ của Nhà trường, kế hoạch chi tiêu lao động, chi tiêu tuyển sinh, kinh phí của Nhà nước và kinh phí tự có của trường, kế hoạch của các đơn vị, phòng KH-TC chủ trì lập kế hoạch dự toán ngân sách, trình qua Hội đồng tư vấn trường đề Hiệu trưởng quyết định;

d) Kiểm tra các đơn vị thu chi, thanh quyết toán. Tổng hợp kiểm kê, thanh lý tài sản;

đ) Giải quyết các hợp đồng về lương với các đối tượng lao động. Đảm bảo việc cấp phát lương, học bổng và các loại chế độ cho viên chức và sinh viên theo đúng các chế độ chính sách;

e) Phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch và hướng dẫn việc phân phối sử dụng kinh phí chung cho toàn trường. Hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị, tổ chức hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi, ghi nhận theo yêu cầu nghiệp vụ về tài chính, lập các loại bảng biểu báo cáo quyết toán hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm theo yêu cầu cơ quan ngành dọc cấp trên và Hiệu trưởng.

g) Quản lý, lưu trữ các hồ sơ, sổ sách, chứng từ về tài chính của Trường.

 
Phòng Kế hoạch - Tài chính