Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Kế hoạch - Tài chính ❯ Danh sách tin
PHÂN TÍCH RỦI RO VÀ CƠ HỘI PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
04/03/2024

PHÂN TÍCH RỦI RO VÀ CƠ HỘI PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

QUY TRÌNH Chi các chế độ cho sinh viên
17/01/2024

QUY TRÌNH Chi các chế độ cho sinh viên

QUY TRÌNH Thanh toán lương và các khoản trích theo lương
17/01/2024

QUY TRÌNH Thanh toán lương và các khoản trích theo lương

QUY TRÌNH Thanh toán hoạt động mua sắm, sửa chữa
17/01/2024

QUY TRÌNH Thanh toán hoạt động mua sắm, sửa chữa

QUY TRÌNH Thu và quản lý học phí các hệ đào tạo tại trường qua ngân hàng
17/01/2024

QUY TRÌNH Thu và quản lý học phí các hệ đào tạo tại trường qua ngân hàng

QUY TRÌNH Tạm ứng, thanh quyết toán
17/01/2024

QUY TRÌNH Tạm ứng, thanh quyết toán

MÔ TẢ CÔNG VIỆC THỦ QUỸ
17/01/2024

MÔ TẢ CÔNG VIỆC THỦ QUỸ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TỔNG HỢP – KẾ TOÁN TÀI SẢN
17/01/2024

MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TỔNG HỢP – KẾ TOÁN TÀI SẢN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
17/01/2024

MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN THANH TOÁN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VÀ CÁC NGUỒN THU KHÁC
17/01/2024

MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN THANH TOÁN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VÀ CÁC NGUỒN THU KHÁC

|<<    <   
[1]2
   >    >>|
Phòng kế hoạch tài chính