Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Kế hoạch - Tài chính ❯ Danh sách tin
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 2
07/12/2022

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 2

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 1
07/12/2022

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 1

CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022
16/11/2022

CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CHO THUÊ TÀI SẢN
08/11/2022

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CHO THUÊ TÀI SẢN

BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2021 VÀ 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
24/10/2022

BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2021 VÀ 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

BỘ QUY TRÌNH ISO - PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
03/10/2022

BỘ QUY TRÌNH ISO - PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

QUYẾT ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2022 -2023
29/08/2022

QUYẾT ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2022 -2023

Quyết định về việc công khai điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022
25/07/2022

Quyết định về việc công khai điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022

|<<    <   
[1]234
   >    >>|
Phòng kế hoạch tài chính