Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  04/01/2019 14:13        

Quyết định thành lập Đoàn thanh tra công tác tự chủ và quản lý, cấp phát VBCC tại các trung tâm trực thuộc trường năm 2018

Quyết định thành lập Đoàn thanh tra công tác tự chủ và quản lý, cấp phát VBCC tại các trung tâm trực thuộc trường năm 2018

Nhấp vào đây để xem chi tiết

 
Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế