Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét duyệt giáo trình năm học 2019 - 2020
09/01/2020

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét duyệt giáo trình năm học 2019 - 2020

Quyết định về việc thành lập tổ tiếp nhận thiết bị
27/12/2019

Quyết định về việc thành lập tổ tiếp nhận thiết bị

Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đợt 3
27/12/2019

Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đợt 3

Quyết định về việc thanh tra công tác tổ chức đào tạo, thi cấp chứng chỉ, chứng nhận tại một số Trung tâm thuộc trường năm 2019
24/12/2019

Quyết định về việc thanh tra công tác tổ chức đào tạo, thi cấp chứng chỉ, chứng nhận tại một số Trung tâm thuộc trường năm 2019

Quyết định về việc thành lập Hội đồng văn bằng, chứng chỉ
18/12/2019

Quyết định về việc thành lập Hội đồng văn bằng, chứng chỉ

Quy chế Thi đua- khen thưởng của Trường Đại học Khánh Hòa năm 2019
13/12/2019

Quy chế Thi đua- khen thưởng của Trường Đại học Khánh Hòa năm 2019

Quyết định thành lập Ban và các tiểu ban sửa đổi chương trình đào tạo theo CDIO
11/12/2019

Quyết định thành lập Ban và các tiểu ban sửa đổi chương trình đào tạo theo CDIO

Quyết định về việc thành lập Ban và các tiểu ban Đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo
11/12/2019

Quyết định về việc thành lập Ban và các tiểu ban Đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo

Quyết định về việc thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2019
10/12/2019

Quyết định về việc thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2019

Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu công trình Giảng đường 1, cơ sở 1
08/12/2019

Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu công trình Giảng đường 1, cơ sở 1

|<<    <   
[1]2345678
   >    >>|
Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế