Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu công trình: cải tạo, sửa chữa phòng 103B
12/08/2019

Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu công trình: cải tạo, sửa chữa phòng 103B

Quyết định về việc Ban hành quy định công tác ĐBCL GD của Trường Đại học Khánh Hòa
01/08/2019

Quyết định về việc Ban hành quy định công tác ĐBCL GD của Trường Đại học Khánh Hòa

Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định kinh phí Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp trường năm 2019 - 2020
01/07/2019

Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định kinh phí Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp trường năm 2019 - 2020

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung danh sách hội đồng tuyển sinh năm 2019
01/07/2019

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung danh sách hội đồng tuyển sinh năm 2019

Lịch trực hè năm 2019
21/06/2019

Lịch trực hè năm 2019

Thông báo Nghỉ lễ
18/06/2019

Thông báo Nghỉ lễ

Thư ngỏ Chiến dịch mùa hè xanh
18/06/2019

Thư ngỏ Chiến dịch mùa hè xanh

Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở năm học 2019 - 2020
13/06/2019

Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở năm học 2019 - 2020

Danh sách GV coi thi THPT Quốc gia 2019
13/06/2019

Danh sách GV coi thi THPT Quốc gia 2019

Quyết định điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ 2017
11/06/2019

Quyết định điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ 2017

|<<    <   
1234[5]6789
   >    >>|
Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế