Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  12/08/2019 20:32        

Quyết định về việc thanh tra công tác ra đề thi, chấm thi, quản lý bài thi, điềm thi kết thúc học phần và chấm KLTN năm học 2018-2019

Quyết định về việc thanh tra công tác ra đề thi, chấm thi, quản lý bài thi, điềm thi kết thúc học phần và chấm KLTN năm học 2018-2019

Nhấp vào đây để xem chi tiết

 
Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế