Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Quyết định thành lập Hội đồng thanh lý tài sản năm 2019
04/04/2019

Quyết định thành lập Hội đồng thanh lý tài sản năm 2019

Biên chế sự nghiệp 2017-2018 của Trường Đại học Khánh Hòa
26/03/2019

Biên chế sự nghiệp 2017-2018 của Trường Đại học Khánh Hòa

Quyết định thành lập Ban biên tập và phân công phụ trách cổng thông tin điện tử
09/03/2019

Quyết định thành lập Ban biên tập và phân công phụ trách cổng thông tin điện tử

Quyết định thành lập các ban Hội thảo khoa học "Đào tạo nguồn nhân lực du lịch trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0"
07/03/2019

Quyết định thành lập các ban Hội thảo khoa học "Đào tạo nguồn nhân lực du lịch trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0"

Quyết định thành lập các ban Hội thảo khoa học cấp tỉnh "Tâm lý học đường - Thực trạng và giải pháp"
02/03/2019

Quyết định thành lập các ban Hội thảo khoa học cấp tỉnh "Tâm lý học đường - Thực trạng và giải pháp"

Quyết định điều chỉnh, bổ sung nhân sự các ban Hội thảo khoa học cấp trường năm 2019
27/02/2019

Quyết định điều chỉnh, bổ sung nhân sự các ban Hội thảo khoa học cấp trường năm 2019

Quyết định thành lập Ban xây dựng Dự án Trung tâm Nghiên cứu, trải nghiệm sáng tạo và khởi nghiệp
26/02/2019

Quyết định thành lập Ban xây dựng Dự án Trung tâm Nghiên cứu, trải nghiệm sáng tạo và khởi nghiệp

Quyết định thành lập Ban tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2019
21/02/2019

Quyết định thành lập Ban tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2019

Quyết định về điều chỉnh, bổ sung nhân sự Ban thư ký, các tổ công tác chuyên trách tự đánh giá ĐBCLGD
20/02/2019

Quyết định về điều chỉnh, bổ sung nhân sự Ban thư ký, các tổ công tác chuyên trách tự đánh giá ĐBCLGD

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung nhân sự Hội đồng tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục giai đoạn 2017 - 2020
20/02/2019

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung nhân sự Hội đồng tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục giai đoạn 2017 - 2020

|<<    <   
123456[7]89
   >    >>|
Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế