Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  07/03/2019 10:55        

Quyết định thành lập các ban Hội thảo khoa học "Đào tạo nguồn nhân lực du lịch trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0"

Quyết định thành lập các ban Hội thảo khoa học "Đào tạo nguồn nhân lực du lịch trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0"

Nhấp vào đây để xem chi tiết

 
Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế