Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu công trình phòng 103B, cơ sở 1
08/12/2019

Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu công trình phòng 103B, cơ sở 1

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét duyệt đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2019-2020
08/12/2019

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét duyệt đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2019-2020

Quyết định về việc thay thế thành viên Hội đồng thi kết thúc học phần HK1, năm học 2019-2020
08/12/2019

Quyết định về việc thay thế thành viên Hội đồng thi kết thúc học phần HK1, năm học 2019-2020

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung danh sách Ban chỉ đạo thực tập cấp trường năm 2019-2020
08/12/2019

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung danh sách Ban chỉ đạo thực tập cấp trường năm 2019-2020

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Khánh Hòa năm 2019
28/11/2019

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Khánh Hòa năm 2019

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi kết thúc học phần HK 1, năm học 2019 - 2020
02/11/2019

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi kết thúc học phần HK 1, năm học 2019 - 2020

Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra, đối khớp điểm HK II, năm học 2018 - 2019
29/10/2019

Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra, đối khớp điểm HK II, năm học 2018 - 2019

Quyết định về phân công GV phương pháp năm học 2019 - 2020
29/10/2019

Quyết định về phân công GV phương pháp năm học 2019 - 2020

Quyết định về việc thanh tra công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2019
29/10/2019

Quyết định về việc thanh tra công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2019

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
29/10/2019

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

|<<    <   
1[2]3456789
   >    >>|
Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế