Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  20/02/2019 15:31        

Quyết định về điều chỉnh, bổ sung nhân sự Ban thư ký, các tổ công tác chuyên trách tự đánh giá ĐBCLGD

Quyết định về điều chỉnh, bổ sung nhân sự Ban thư ký, các tổ công tác chuyên trách tự đánh giá ĐBCLGD

Nhấp vào đây để xem chi tiết

 
Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế