Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  19/05/2020 16:55        

Tủ sách pháp luật

TỦ SÁCH PHÁP LUẬT

Thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 và Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. Trường Đại học Khánh Hòa thực hiện tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật ngày càng phong phú, đa dạng, thường xuyên cập nhật trên tất cả các lĩnh vực công tác cũng như trong đời sống sinh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho quý thầy cô và các bạn sinh viên có nhu cầu tra cứu, tìm hiểu các văn bản pháp luật, phục vụ nhu cầu giảng dạy, nghiên cứu và học tập đồng thời góp phần nâng cao ý thức chấp hành Hiến pháp và Pháp luật.

Cách thức tổ chức của Tủ sách pháp luật được xây dựng theo dạng cây thư mục, sắp xếp, bố trí theo từng Bộ Luật/Luật (Mỗi Bộ Luật/Luật là một thư mục). Trong mỗi Bộ Luật/Luật có chứa các thư mục con phân theo dạng: Luật - Nghị định - Thông tư - Các Văn bản khác (Quyết định, Nghị quyết, Công văn,...). Ngoài ra, các văn bản liên quan đến hoạt động chuyên môn của Nhà trường được cập nhật thường xuyên trong Thư mục: A-Quản trị đại học giúp cho việc tra cứu, tìm hiểu và thực hiện quy định pháp luật của Nhà trường và các đơn vị trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

Hướng dẫn tra cứu các văn bản pháp luật trong Tủ sách pháp luật:

Bước 1: Click chuột vào tiêu đề bài viết (Tủ sách pháp luật), để liên kết tới trang chứa Tủ sách pháp luật;

Bước 2: Tìm đến Thư mục chứa Bộ luật/Luật theo tên của văn bản luật (Ví dụ: Luật Giáo dục đại học, Bộ luật Lao động,...);

Bước 3: Vào các thư mục con để tìm Văn bản quy phạm pháp luật tương ứng (Luật/Nghị định/Thông tư,...);

Bước 4: Tìm Văn bản quy phạm pháp luật theo Số ký hiệu văn bản (Ví dụ: Nghị định 99/2019/NĐ-CP,...);

Bước 5: Xem và/hoặc tải văn bản về máy tính.

Trong trường hợp quý thầy cô và các bạn sinh viên tra cứu nhưng không tìm thấy văn bản, vui lòng liên hệ Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế (email: ptcttpc@ukh.edu.vn) để được hỗ trợ, tìm kiếm và cung cấp văn bản. 

Trong quá trình sử dụng Tủ sách pháp luật, Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế rất mong nhận được ý kiến đóng góp và phản hồi của quý thầy cô và các bạn sinh viên để Tủ sách pháp luật của Nhà trường ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu và thi hành pháp luật.

Chân thành cảm ơn quý thầy cô và các bạn!

Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế

 
Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế