Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  12/06/2020 00:00        

TỈNH ỦY KIỂM TRA CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HÒA

        Chiều ngày 11 tháng 6 năm 2020, tại phòng họp 1, cơ sở 1, Trường Đại học Khánh Hòa, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa do đồng chí Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Khánh Hòa lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cùng dự có đồng chí Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy.

Hình 01- Quang cảnh buổi làm việc

      Đại diện Ban Thường vụ Trường báo cáo tóm tắt kết quả Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ và việc chuẩn bị các văn kiện, nhân sự cho Đại hội Đảng bộ Trường. Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy đã đóng góp ý kiến vào các văn kiện và công tác nhân sự của Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Khánh Hòa.

Hình 02. Đồng chí Chu Đình Lộc – Phó Bí thư – Phó Hiệu trưởng báo cáo tóm tắt tình hình chuẩn bị Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025

       Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, đánh giá Đảng ủy Trường Đại học Khánh Hòa đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội 12 chi bộ trực thuộc đảm bảo yêu cầu về nội dung, nhân sự. Đảng ủy cũng đã chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đảng bộ lần thứ II. Trong đó, dự thảo báo cáo chính trị đã được lấy ý kiến, tiếp thu hoàn chỉnh nhiều lần. Công tác chuẩn bị nhân sự cơ bản đã tiến hành theo quy trình hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu, trên cơ sở ý kiến góp ý của các thành viên đoàn công tác vào chủ đề đại hội, bố cục, kết cấu và các nội dung cụ thể dự thảo báo cáo chính trị, Đảng ủy tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu để hoàn chỉnh dự thảo. Nội dung dự thảo báo cáo chính trị cần được thể hiện hàm súc, có tính khái quát cao, đánh giá đầy đủ tiềm năng, thế mạnh của trường để từ đó đề ra phương hướng, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho phù hợp. Đồng chí lưu ý xây dựng Đề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo đủ số lượng.

Trần Thị Trân Châu

 
Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế