Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  16/11/2021 00:00        

Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Trường Đại học Khánh Hòa Năm học 2021 - 2022

Nhấp vào đây để xem chi tiêt

 
Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế