Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  24/01/2022 10:25        

Phạt đến 6.000.000 đồng nếu làm giả thẻ Căn cước công dân

Theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021, phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

- Làm giả Giấy chứng minh nhân dân, Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân hoặc Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Sử dụng Giấy chứng minh nhân dân, Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân hoặc Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân giả;

- Thế chấp, cầm cố, nhận cầm cố Giấy chứng minh nhân dân, Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân;

- Mua, bán, thuê, cho thuê Giấy chứng minh nhân dân, Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân;

- Mượn, cho mượn Giấy chứng minh nhân dân, Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật.

Nghị định 144/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. Xem và tải văn bản tại đây.

Tin bài: Thanh Long (Theo Thư viện pháp luật)

 
Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế