Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  16/03/2022 15:32        

Dừng hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Đây là nội dung tại Quyết định 4292/QĐ-TLĐ về việc dừng thực hiện Quyết định 3749/QĐ-TLĐ chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã quyết định:

- Dừng thực hiện Quyết định 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/1/2021 về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 kể từ ngày 1/3/2022.

Việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết chi hỗ trợ cho các đối tượng bị nhiễm Covid-19 trước ngày 1/3/2022 theo Quyết định 3749/QĐ-TLĐ được thực hiện chậm nhất đến ngày 31/3/2022.

- Kể từ ngày 1/3/2022, việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 (kể cả F0 tử vong) được thực hiện theo quy định về chi hỗ trợ, thăm hỏi, trợ cấp tại các Quyết định 4290/QĐ-TLĐ ngày 1/3/2022 về việc ban hành quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản Công đoàn cơ sở, Quyết định 4291/QĐ-TLĐ ngày 1/3/2022 về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan Công đoàn.

Mức hỗ trợ đoàn viên, người lao động theo Quyết định 3749/QĐ-TLĐ

Đoàn viên, người lao động là ca bệnh F0, không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 được hỗ trợ với 02 mức sau:

- Tối đa là 3.000.000 đồng/người nếu có triệu chứng bệnh nặng, phải điều trị từ 21 ngày trở lên tại bệnh viện, cơ sở y tế được thu dung điều trị Covid- 19 theo các giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

- Tối đa là 1.500.000 đồng/người nếu phải điều trị ngoại trú từ 21 ngày trở lên hoặc điều trị nội trú dưới 21 ngày tại bệnh viện, cơ sở y tế được thu dung điều trị Covid-19 theo các giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

- Đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn bị tử vong do nhiễm vi rút SARS-CoV-2 thì thân nhân của họ được hỗ trợ là 5.000.000 đồng/người.

- Các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 khác cần hỗ trợ giao Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chủ động xem xét, quyết định theo các quy định về phân cấp tài chính của Tổng Liên đoàn phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu phòng, chống dịch và nguồn tài chính Công đoàn được phê duyệt trong năm.

Xem toàn văn Quyết định 4292/QĐ-TLĐ tại đây.

Tin bài: Việt An

 
Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế