Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  18/04/2022 14:00        

Mức phạt khi chậm quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ theo Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, mức phạt khi chậm khai thuế, nộp thuế và quyết toán thuế TNCN năm 2022 tùy thuộc vào số ngày quá thời hạn, cụ thể như sau:

a. Phạt cảnh cáo

Người nộp thuế sẽ bị phạt cảnh cáo nếu nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.

b. Phạt tiền từ 2-5 triệu đồng

Người nộp thuế sẽ bị phạt tiền từ 2-5 triệu đồng nếu nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày, trừ trường hợp phạt cảnh cáo ở trên.

c. Phạt tiền từ 5-8 triệu đồng

Nếu nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày thì người nộp thuế có thể bị phạt tiền từ 5-8 triệu đồng.

d. Phạt tiền từ 8-15 triệu đồng

Người nộp thuế sẽ bị phạt tiền từ 8-15 triệu đồng nếu:

– Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày;

– Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;

– Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;

– Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

e. Phạt tiền từ 15-25 triệu đồng

Người nộp thuế sẽ bị phạt tiền từ 15-25 triệu đồng nếu nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định.

Trường hợp số tiền phạt nếu áp dụng theo khoản này lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì số tiền phạt tối đa đối với trường hợp này bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không thấp hơn 11,5 triệu đồng.

f. Lưu ý

Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế TNCN nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn (theo Công văn 636/TCT-DNNCN ngày 12/3/2021).

Ngoài mức phạt tiền nêu trên, còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

– Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước đối với các hành vi vi phạm nêu trên trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế;

– Buộc nộp hồ sơ khai thuế, phụ lục kèm theo hồ sơ khai thuế đối với hành vi vi phạm: không nộp hồ sơ khai thuế và không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Xem chi tiết Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Tin bài: Việt An

 
Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế