Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  20/11/2020 00:00        

Quyết định số 909/QĐ-ĐHKH ngày 19/11/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Khánh Hòa về việc khen thưởng tập thể dẫn đầu khối thi đua các phòng ban và khối giảng dạy năm học 2019-2020.

Nhấp vào đây để xem chi tiết

 
Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế