Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  30/11/2021 00:00        

Quyết định số 1049/QĐ-ĐHKH ngày 29/11/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Khánh Hòa về việc khen thưởng đột xuất cho cán bộ viên chức (đội thi cải cách hành chính) năm 2021

Nhấp vào đây để xem chi tiết

 
Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế