Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  13/10/2021 00:00        

Quyết định số 887/QĐ-ĐHKH ngày 12/10/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Khánh Hòa về việc khen thưởng cán bộ, giảng viên có hoạt động Khoa học và Công nghệ vượt 100% định mức nghiên cứu khoa học trong năm học 2020-2021

Nhấp vào đây để xem chi tiết

 
Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế