Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  29/01/2021 00:00        

Quyết định số 123/QĐ-ĐHKH ngày 28/01/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Khánh Hòa về việc khen thưởng đột xuất tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác cải cách hành chính năm 2020

Nhấp vào đây để xem chi tiết

 
Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế