Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  09/08/2021 00:00        

Quyết định số 618/QĐ-ĐHKH ngày 05/8/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Khánh Hòa về việc khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm học 2020-2021

Nhấp vào đây để xem chi tiết

 
Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế