Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  17/08/2021 00:00        

Quyết định số 635/QĐ-ĐHKH ngày 16/8/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Khánh Hòa về việc thành lập Hội đồng xét khen thưởng CBGV có hoạt động KH&CN vượt 100% định mức nghiên cứu khoa học

Nhấp vào đây để xem chi tiết

 
Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế