Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  09/11/2022 00:00        

Tuyên truyền Phổ biến giáo dục pháp luật cho các cán bộ viên chức và người lao động trường Đại học Khánh Hòa năm 2022

Nhấp vào đây để xem chi tiết

 
Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế