Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  13/12/2022 00:00        

Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng tại Trường Đại học Khánh Hòa năm 2022

Nhấp vào đây để xem chi tiết

 
Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế