Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  13/01/2023 00:00        

Các đơn kiến nghị

TT NỘI DUNG MÃ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

CHI TIẾT
01 Trả lời Đơn xem xét của bà Châu Thị Lan Chi, Khoa Sư phạm 1059/ĐHKH-TCTT&PC 21/12/2022 Xem
02 Trả lời Đơn xem xét của bà Huỳnh Lê Chi Hải, Khoa Sư phạm 25/ĐHKH-TCTT&PC 09/01/2023 Xem
03 Thông báo về việc giải quyết Đơn xem xét sự việc 26/TB-ĐHKH 09/01/2023 Xem
04 Trả lời đơn xem xét của bà Châu Thị Lan Chi, Khoa Sư phạm 38/ĐHKH-TCTT&PC 12/01/2023 Xem
 
Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế