Hội thảo “xây dựng chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận chương trình phổ thông”
24/05/2019 09:54   pttvhtqt    256 lần

HỘI THẢO

“XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HƯỚNG TIẾP CẬN CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG”

 


     Ngày 22 tháng 5 năm 2019, tại Trường Đại học Khánh Hòa đã diễn ra chương trình Hội thảo “xây dựng chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận chương trình phổ thông”.

 

 

     Tham dự Hội thảo có Cô Lê Thị Phương Ngọc – Phó Hiệu Trưởng trường Đại Học Khánh Hòa, Thầy Chu Đình Lộc – Phó Hiệu trưởng Trường Đại Học Khánh Hòa, TS. Lê Anh Vân – Viện Khoa học Giáo dục, Văn hóa TT&DL, ThS. Nguyễn Thị Kim Hằng – Trường Đại học Khánh Hòa, ThS. Cấn Thị Phượng – Trường Đại học Khánh Hòa, ThS. Thái Thị Phương Thảo – Trường Đại học Khánh Hòa, ThS. Lê Nguyễn Hồng Hạnh – Trường Đại học – Khánh Hòa, ThS. Đỗ Thị Thu Huế - Trường Đại học Khánh Hòa, cùng nhiều cán bộ, giảng viên Trường Đại học Khánh Hòa.


H1. Thầy Phan Phiến phát biểu khai mạc hội thảo.

 

H2. Cô Lê Thị Phương Ngọc Chủ Trì Hội thảo.

 

     Tại hội thảo TS Lê Anh vân báo cáo xây dựng chương trình đào tạo giáo viên ngành sư phạm ở Trường Đại học Hồng Đước theo hướng tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới, dựa theo năng lực dựa trên nguyên tắc của CDIO.

H3. TS Lê Anh Vân – Viện KHGD, Văn hóa TT&DL báo cáo tại hội thảo

     ThS. Nguyễn Thị Kim Hằng báo cáo phát triển chương trình đào tạo sư phạm Lịch sử - Địa lý theo hướng tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới.

 

 H4. ThS. Nguyễn Thị Kim Hằng báo cáo tại hội thảo.

     ThS. Cấn Thị Phượng báo cáo rà soát và phát triển chương trình đào tạo sư phạm Tin học.

 

H5. ThS. Cấn Thị Phượng báo cáo tại hội thảo.

     ThS. Thái Thị Phương Thảo báo cáo rà soát, phát triển chương trình đào tạo ngành giáo dục tiểu học.

 

H6. ThS. Thái Thị Phương Thảo báo cáo tại hội thảo.

 

     ThS. Lê Nguyễn Hồng Hạnh báo cáo Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tọa ngành cao đẳng sư phạm sinh học khoa học tự nhiên theo chương trình giáo dục phổ thông mới

 

H7 ThS. Lê Nguyễn Hồng Hạnh báo cáo tại hội thảo.

     ThS. Đỗ Thị Thu Huề báo cáo rà soát, phát triển chương trình đào tạo ngành sư phạm tiếng anh (tiểu học) của khoa ngoại Ngữ - Trường Đại Học Khánh Hòa.

 

H8. ThS. Đỗ Thị Thu Huế báo cáo tại hội thảo.

 

     Một số hình ảnh tại hội thảo:

Bài viết: P. Truyền Thông & Hợp tác quốc tế


 
    

Cơ sở 01
  Số 01 Nguyễn Chánh, phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
  (0258) 3 523 420 - 3 523 420
Website: http://ukh.edu.vn.
Giấy phép số: 13/GP-STTTT, ngày 16/9/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Chu Đình Lộc -Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa.

Hiện có: 22   Khách