Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm học 2018-2019
24/09/2018 15:18   nguyenhoaivan    345 lần

Sáng ngày 24.9.2018, Trường Đại học Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm học 2018-2019. Hội nghị là dịp để nhà trường tổng kết những kết quả đạt được, thẳng thắn nêu ra những vấn đề còn tồn tại và các biện pháp giải quyết, đồng thời đề ra các chỉ tiêu cho năm học mới.

Vượt lên những khó khăn ban đầu, tập thể Đảng ủy, Ban giám hiệu, cán bộ, viên chức, học sinh và sinh viên nhà trường đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới đưa trường đi vào hoạt động ổn định, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra như:

- 100% CBVC, người lao động chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tham gia tốt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt cơ quan và đơn vị.

- Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

- Nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

...


                      Hình 1: PGS-TS Chu Đình Lộc - Phó hiệu trưởng nhà trường báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018.


Sau gần 4 giờ tiến hành, Hội nghị đã đưa ra quyết nghị với một số chỉ tiêu lớn của năm học 2018-2019:

-  100% CBVC, người lao động chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tham gia tốt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt cơ quan và đơn vị.

- Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 đạt trên 60%; Tỉ lệ sinh viên đạt học lực khá từ 75% trở lên.

- Xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa: Đạt 100%.

- Kết nạp từ 25 Đảng viên mới trở lên.

- Nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến trở lên.

- Đảng bộ: Trong sạch vững mạnh.

- Công đoàn: Vững mạnh xuất sắc.

- Đoàn thanh niên: Vững mạnh xuất sắc.

- Hội sinh viên: Vững mạnh xuất sắc.

...


Ảnh 2: Ths Thái Thị Phương Thảo - Thư ký hội nghị thông qua biên bản hội nghị

Bài và ảnh: Phòng TT&HTQT  

 
    
Hiện có: 23   Khách