Danh sách sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc và loại giỏi khóa học 2015 - 2018
28/06/2018 22:16   truongdinhduc    316 lần

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP LOẠI XUẤT SẮC VÀ LOẠI GIỎI KHÓA 2015 -2018

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HÒA

 

TT Họ và tên Lớp Thành tích đạt được
1 Nguyễn Thị Thu Ngân QTKDK37C Tốt nghiệp loại Xuất sắc toàn khóa học
2 Nguyễn Thị Kim Oanh VNHK37A Tốt nghiệp loại Giỏi toàn khóa học
3 Nguyễn Thị Ngọc Quyên QTKDK37A Tốt nghiệp loại Giỏi toàn khóa học
4 Đinh Thị Thu QTKDK37B Tốt nghiệp loại Giỏi toàn khóa học
5 Trần Hồ Xuân Lịch QTKDK37B Tốt nghiệp loại Giỏi toàn khóa học
6 Nguyễn Thị Hồng Linh QTKDK37B Tốt nghiệp loại Giỏi toàn khóa học
7 Đỗ Thị Kim Thoa QTKDK37B Tốt nghiệp loại Giỏi toàn khóa học
8 Nguyễn Hồng Thúy QTKDK37B Tốt nghiệp loại Giỏi toàn khóa học
9 Trần Thị Thành Thúy QTKDK37B Tốt nghiệp loại Giỏi toàn khóa học
10 Nguyễn Thị Hoài Dung QTKDK37C Tốt nghiệp loại Giỏi toàn khóa học
11 Võ Thị Thu Huyền QTKDK37C Tốt nghiệp loại Giỏi toàn khóa học
12 Nguyễn Thị Xuân Hương QTKDK37D Tốt nghiệp loại Giỏi toàn khóa học
13 Hồ Thị Viết Quynh QTKDK37D Tốt nghiệp loại Giỏi toàn khóa học
14 Lê Thị Kim Thủy QTKDK37D Tốt nghiệp loại Giỏi toàn khóa học
15 Phan Thúy Vy QTKDK37D Tốt nghiệp loại Giỏi toàn khóa học
16 Lê Gia Hân QTVPK37B Tốt nghiệp loại Giỏi toàn khóa học
17 Trần Thị Thanh Thúy QTVPK37B Tốt nghiệp loại Giỏi toàn khóa học
18 Phan Thanh Hải SPANK37 Tốt nghiệp loại Giỏi toàn khóa học
19 Huỳnh Thanh Bình GIÁO DỤC TIỂU HỌC K41 Tốt nghiệp loại Giỏi toàn khóa học
20 Nguyễn Thúy Phương Linh GIÁO DỤC TIỂU HỌC K41 Tốt nghiệp loại Giỏi toàn khóa học
21 Châu Thị Út Quỳnh GIÁO DỤC TIỂU HỌC K41 Tốt nghiệp loại Giỏi toàn khóa học
22 Cao Thị Phương Thảo GIÁO DỤC TIỂU HỌC K41 Tốt nghiệp loại Giỏi toàn khóa học
23 Nguyễn Ngọc Thảo GIÁO DỤC TIỂU HỌC K41 Tốt nghiệp loại Giỏi toàn khóa học
24 Huỳnh Hà Vy GIÁO DỤC TIỂU HỌC K41 Tốt nghiệp loại Giỏi toàn khóa học
25 Phạm Thị Tường Vy GIÁO DỤC TIỂU HỌC K41 Tốt nghiệp loại Giỏi toàn khóa học
26 Nguyễn Diệp Thanh Xuân GIÁO DỤC TIỂU HỌC K41 Tốt nghiệp loại Giỏi toàn khóa học
27 Trần Thị Mỹ Duyên GIÁO DỤC CÔNG DÂN K41 Tốt nghiệp loại Giỏi toàn khóa học
28 Trương Thị Tiên GIÁO DỤC CÔNG DÂN K41 Tốt nghiệp loại Giỏi toàn khóa học
29 Trần Khương Duy SƯ PHẠM TOÁN HỌC K41 Tốt nghiệp loại Giỏi toàn khóa học
30 Phùng Thị Thanh Mai SƯ PHẠM SINH HỌC K41 Tốt nghiệp loại Giỏi toàn khóa học
31 Nguyễn Thị Ngàn Diệu SƯ PHẠM NGỮ VĂN K41 Tốt nghiệp loại Giỏi toàn khóa học
32 Nguyễn Thị Mỹ Dung SƯ PHẠM NGỮ VĂN K41 Tốt nghiệp loại Giỏi toàn khóa học
33 Phan Thị Minh Nguyệt SƯ PHẠM NGỮ VĂN K41 Tốt nghiệp loại Giỏi toàn khóa học
34 Võ Thị Anh Thư SƯ PHẠM NGỮ VĂN K41 Tốt nghiệp loại Giỏi toàn khóa học
35 Hồ Yến Thanh SƯ PHẠM LỊCH SỬ K41 Tốt nghiệp loại Giỏi toàn khóa học
36 Nguyễn Thị Kim Huệ SƯ PHẠM LỊCH SỬ K41 Tốt nghiệp loại Giỏi toàn khóa học
37 Nguyễn Thị Thanh Loan SƯ PHẠM ĐỊA LÝ K41 Tốt nghiệp loại Giỏi toàn khóa học
38 Từ Hiếu Hạnh Nga TIẾNG ANH K41 Tốt nghiệp loại Giỏi toàn khóa học
39 Đoàn Lê Tú Quyên QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG K41 Tốt nghiệp loại Giỏi toàn khóa học
40 Từ Thị Huyền Trang QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG K41 Tốt nghiệp loại Giỏi toàn khóa học

 
    
Hiện có: 18   Khách