Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  09/06/2017 14:09        

Lịch Tuyển sinh 2017LỊCH TUYỂN SINH NĂM 2017


TT
Thời gian
Công việc
Ghi chú
Xét tuyển đợt 1
  1          
01– 20/4/2017
Thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 1 (các ngành đại học và cao đẳng sư phạm)
Tại các điểm thu nhận hồ sơ
  2          
Trước ngày 20/5/2017
Thí sinh gửi Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về Sở GDĐT (các ngành đại học và cao đẳng sư phạm)

  3          
01-10/7/2017
Thí sinh đăng ký sơ tuyển năng khiếu đợt 1 (các ngành: Giáo dục thể chất, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, các ngành Nghệ thuật)

  4          
12,13/7/2017
Tổ chức sơ tuyển năng khiếu đợt 1

  5          
Trước 17 giờ 00, 15/7/2017
Công bố kết quả xét tuyển thẳng (các ngành đại học và cao đẳng sư phạm)

  6          
Trước ngày 20/7/2017
Thí sinh trúng tuyển thẳng gửi Hồ sơ và xác nhận nhập học

  7          
Trước 15/7/2017
Công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại  học đợt 1

  8          
15/7-17 giờ 00, 21/7/2017
Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến (các ngành đại học và cao đẳng sư phạm)
Thí sinh có thể thực hiện tại Trường Đại học Khánh Hòa
  9          
15/7-17 giờ 00, 23/7/2017
Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT (các ngành đại học và cao đẳng sư phạm)

10        
15-26/7/2017
(12 ngày)
Nhận Hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1 (các ngành cao đẳng ngoài sư phạm và trung cấp)

11        
Trước 17 giờ 00, 01/8/2017
Công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 (tất cả các ngành: đại học, cao đẳng và trung cấp)

12        
Trước 17h00, ngày 07/8/2017 (tính theo dấu bưu điện)
Thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 (Thí sinh nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi hoặc bản chính học bạ THPT đối với trường hợp xét tuyển học bạ)

Xét tuyển các đợt bổ sung: đại học, cao đẳng và trung cấp
13        
08/8/2017
Công bố chỉ tiêu và phương án nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 1

14        
09-18/8/2017
(10 ngày)
Nhận Hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1

15        
20/8/2017
Tổ chức sơ tuyển năng khiếu bổ sung đợt 1

16        
Trước 17 giờ 00, 22/8/2017
Công bố kết quả trúng tuyển bổ sung đợt 1

17        
Trước 17 giờ 00, 28/8/2017 (tính theo dấu bưu điện)
Thí sinh xác nhận nhập học bổ sung đợt 1 (Thí sinh nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi hoặc bản chính học bạ THPT đối với trường hợp xét tuyển học bạ)

18        
29/8/2017
Công bố chỉ tiêu và phương án nhận hồ sơ xét tuyển đại  học và cao đẳng bổ sung đợt 2

19        
30/8-08/9/2017
(10 ngày)
Nhận Hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 2

20        
04/9/2017
Tập trung sinh viên nhập học đợt 1 và bổ sung đợt 1

21        
11/9/2017
Tổ chức sơ tuyển năng khiếu bổ sung đợt 2

22        
Trước 17 giờ 00, 14/9/2017
Công bố kết quả trúng tuyển bổ sung đợt 2

23        
Trước 17 giờ 00, 20/9/2017 (tính theo dấu bưu điện)
Thí sinh xác nhận nhập học bổ sung đợt 2 (Thí sinh nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi hoặc bản chính học bạ THPT đối với trường hợp xét tuyển học bạ)

24        
25/9/2017
Tập trung sinh viên nhập học bổ sung đợt 2

25        
Từ ngày 26/9 đến 30/10/2017

Tiếp tục xét tuyển nguyện vọng bổ sung các đợt tiếp theo (3, 4) đúng theo lịch qui định của Bộ GDĐT (Mỗi đợt 10 ngày) nếu còn chỉ tiêu tuyển sinh


CHỦ TỊCH HĐTS
(đã ký)
Lê Thị Mỹ Bình
 
Tổng quan