Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  06/07/2017 08:47        

TB v/v tổ chức sơ tuyển các môn năng khiếu Tuyển sinh ĐH, CĐ, TC năm 2017THÔNG BÁO
Về việc tổ chức sơ tuyển các môn năng khiếu
Tuyển sinh Cao đẳng chính quy và Trung cấp chuyên nghiệp năm 2017

          Trường Đại học Khánh Hòa thông báo việc tổ chức sơ tuyển các môn năng khiếu kết hợp xét tuyển trong tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2017 các ngành Giáo dục thể chất, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật và các ngành Nghệ thuật như sau:
     1. Đăng ký sơ tuyển năng khiếu
     a) Thời hạn đăng ký dự thi năng khiếu:
- Đợt 1: từ ngày 01/7/2017 đến hết ngày 10/7/2017
- Đợt 2: từ ngày 09/8/2017 đến hết ngày 18/8/2017
     b) Đăng ký và nộp hồ sơ sơ tuyển
- Hồ sơ gồm có:
+ Phiếu đăng ký sơ tuyển (nhận trực tiếp tại Trường Đại học Khánh Hòa hoặc tải mẫu tại đây).
+ Bản photocopy 2 mặt của chứng minh nhân dân trên một tờ giấy A4 (không cần công chứng).
- Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh về địa chỉ:
     Phòng Đào tạo, Trường Đại học Khánh Hòa
     Địa chỉ: 01 Nguyễn Chánh, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa.
     Điện thoại: 058. 3525 840
Lưu ý: Trong đợt 2, thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển kèm hồ sơ đăng ký sơ tuyển năng khiếu.
c) Lệ phí sơ tuyển
- Lệ phí sơ tuyển: 100.000đ/hồ sơ (bao gồm tất cả các môn năng khiếu).
- Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký sơ tuyển kèm theo lệ phí sơ tuyển.
2. Các môn sơ tuyển năng khiếu tương ứng với các ngành
          a) Ngành Giáo dục thể chất:
- Kiểm tra năng khiếu: gồm 03 nội dung.
+ Bật xa tại chỗ không có đà (thành tích được tính bằng mét).
+ Chạy 30m xuất phát cao (thành tích được tính bằng giây).
+ Nằm ngửa gập bụng 30 giây (thành tích được tính bằng số lần thực hiện).
- Điều kiện thi tuyển: không dị tật; không nói lắp, nói ngọng.    
b) Nhóm ngành Âm nhạc:
- Sơ tuyển 02 môn năng khiếu âm nhạc, cụ thể:
1/ Sư phạm Âm nhạc: Thẩm âm – Tiết tấu, Hát và đánh một loại nhạc cụ tự chọn;
2/ Thanh nhạc: Thẩm âm – Tiết tấu, Hát;
3/ Biểu diễn nhạc cụ truyền thống: Thẩm âm – Tiết tấu, Đánh một loại nhạc cụ tự chọn;
4/ Biểu diễn nhạc cụ phương tây: Thẩm âm – Tiết tấu, Đánh một loại nhạc cụ tự chọn;
- Nội dung sơ tuyển và cách thức sơ tuyển:
1/ Thẩm âm (thời gian tối đa 3 phút): Thí sinh bốc thăm đề; Giám khảo đánh các mẫu giai điệu trên đàn Piano (theo đề được bốc thăm); Thí sinh thể hiện lại các mẫu giai điệu được nghe (xướng theo mẫu âm La) (Lưu ý: thí sinh được phép yêu cầu giám khảo đánh và thực hiện mỗi mẫu tối đa 3 lần);
2/ Tiết tấu (thời gian tối đa 3 phút): Thí sinh bốc thăm đề; Giám khảo gõ các mẫu tiết tấu (theo đề được bốc thăm); Thí sinh thể hiện lại các mẫu tiết tấu được nghe (Lưu ý: thí sinh được phép yêu cầu giám khảo đánh và thực hiện mỗi mẫu tối đa 3 lần);
3/ Hát (thời gian tối đa 6 phút): Thể hiện 2 bài hát tự chọn;
4/ Đánh một loại nhạc cụ tự chọn (thời gian tối đa 6 phút): Thí sinh biểu diễn 1 đến 2 bài (nội dung thi này là không bắt buộc);
- Điều kiện sơ tuyển:
1/ Ngành Thanh nhạc và ngành Sư phạm Âm nhạc: Không bị dị tật ở bàn tay và thanh quản;
2/ Ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống và ngành biểu diễn nhạc cụ phương tây: Không dị tật ở bàn tay. Hàm răng khít, không hô, môi đầy đặn (đối với Kèn và Sáo);
c) Nhóm ngành Mỹ thuật:
Sư phạm Mỹ thuật, Hội họa, Đồ họa: Sơ tuyển 01 môn năng khiếu mỹ thuật.
Hình họa:  Thí sinh thi tập trung một buổi kéo dài liên tục 120 phút, mẫu vật là khối cơ bản do cán bộ chuyên ngành Mỹ thuật bày mẫu. Chất liệu chì đen trắng vẽ trên khổ giấy A3. Đồ dùng dự thi (gồm: bút chì, gôm) thí sinh chuẩn bị, riêng giấy vẽ do cán bộ coi thi chuẩn bị;
- Điều kiện sơ tuyển: Không bị dị tật ở bàn tay.     
d) Nhóm ngành Diễn viên múa:
Sơ tuyển 02 môn năng khiếu và kiểm tra hình thể.
+ Thẩm âm (thời gian tối đa 3 phút): Thí sinh bốc thăm đề; Giám khảo đánh các mẫu giai điệu trên đàn Piano (theo đề được bốc thăm); Thí sinh thể hiện lại các mẫu giai điệu được nghe (xướng theo mẫu âm La) (Lưu ý: Thí sinh được phép yêu cầu giám khảo đánh và thực hiện mỗi mẫu tối đa 3 lần);
+ Tiết tấu (thời gian tối đa 3 phút): Thí sinh bốc thăm đề; Giám khảo gõ các mẫu tiết tấu (theo đề được bốc thăm); Thí sinh thể hiện lại các mẫu tiết tấu được nghe (xướng theo mẫu âm La) (Lưu ý: Thí sinh được phép yêu cầu giám khảo đánh và thực hiện mỗi mẫu tối đa 3 lần);
+ Điều kiện về hình thể: Không bị dị dạng, dị tật. Hình thể cân đối.
     3. Sơ tuyển các môn năng khiếu
     a) Thời gian tổ chức sơ tuyển các môn năng khiếu:
- Đợt 1: 12, 13/7/2017; Thí sinh tập trung lúc 8h00, ngày 12/7/2017
- Đợt 2: 20/8/2017; Thí sinh tập trung lúc 8h00, ngày 20/8/2017
     b) Địa điểm sơ tuyển
- Thi năng khiếu ngành Giáo dục thể chất: Nhà đa năng, Trường Đại học Khánh Hòa, Số 01 Nguyễn Chánh, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa (Cơ sở 1);
- Thi năng khiếu các ngành Sư phạm Mỹ thuật, Sư phạm Âm nhạc và các ngành Nghệ thuật: Trường Đại học Khánh Hòa, Số 52 Phạm Văn Đồng,
Tp. Nha Trang, Khánh Hòa (Cơ sở 2).
4. Một số vấn đề thí sinh cần lưu ý
- Khi làm hồ sơ sơ tuyển, thí sinh phải ghi chính xác, đầy đủ và rõ ràng các thông tin cá nhân và địa chỉ liên hệ để thuận tiện trong việc quản lý thông tin và liên lạc với thí sinh sau này.
- Thí sinh thường xuyên truy cập vào trang thông tin của Trường tại địa chỉ www.ukh.edu.vn để xem danh sách và các thông tin mới nhất về kỳ thi.
- Khi đi dự thi, thí sinh phải mang theo: Giấy báo sơ tuyển, CMND (bản chính) và biên lai thu lệ phí hoặc biên nhận chuyển tiền của bưu điện.
 
Tổng quan