Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  17/07/2017 00:00        

Mức điểm tối thiểu/điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1

THÔNG BÁO
MỨC ĐIỂM TỐI THIỂU/ĐIỀU KIỆN NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐỢT 1
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2017

STT
Ngành đào tạo
Mã ngành
Tên/mã tổ hợp môn
Xét tuyển
Chỉ tiêu
năm 2017
Mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ
NGÀNH ĐẠO TẠO BẬC ĐẠI HỌC

1
Sư phạm Toán học
52140209
Toán, Lý, Hóa (A00)
Toán, Hóa, Sinh (B00)
Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)
Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)
50
15.5
2
Sư phạm Vật lý
52140211
50
15.5
3
Hóa học (Hóa phân tích)
52440112
20
15.5
4
Sinh học ứng dụng
52420203
20
15.5
5
Sư phạm Ngữ văn
52140217
Văn, Sử, Địa (C00)
Văn, Sử, Tiếng Anh (D14)
Văn, Địa, Tiếng Anh (D15)
Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)
50
15.5
6
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
52340103
Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)
Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)
Văn, Địa, Tiếng Anh (D15)
Văn, Sử, Tiếng Anh (D14)
220
15.5
7
Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch)
52220113
60
15.5
8
Ngôn ngữ Anh
52220201
80
15.5
NGÀNH ĐÀO TẠO SƯ PHẠM BẬC CAO ĐẲNG
Chỉ tiêu
năm 2017
Điều kiện nhận hồ sơ
1
Giáo dục Tiểu học
51140202
Toán, Lý, Hóa (A00)
Toán, Hóa, Sinh (B00)
Văn, Sử, Địa (C00)
Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)
60
-Tốt nghiệp THPT năm 2017

-Hộ khẩu thường trú trong tỉnh Khánh Hòa từ 03 năm trở lên
2
Sư phạm Tin học
51140210
Toán, Lý, Hóa (A00)
Toán, Hóa, Sinh (B00)
Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)
Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)
50
3
Sư phạm Hóa học (Vật lí)
51140212
50
4
Sư phạm Sinh học (Hóa học)
51140213
50
5
Giáo dục Thể chất
51140206
Toán, Lý, Hóa (A00)
Toán, Hóa, Sinh (B00)
Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)
Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)
(Kết hợp sơ tuyển
năng khiếu TDTT)
40
6
Sư phạm Tiếng Anh
51140231
Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)
Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)
Văn, Địa, Tiếng Anh (D15)
Văn, Sử, Tiếng Anh (D14)
50
7
Sư phạm Âm nhạc
51140221
Văn, Sử, Địa (C00)
Văn, Sử, Tiếng Anh (D14)
Văn, Địa, Tiếng Anh (D15)
Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)
(Kết hợp sơ tuyển năng khiếu
nghệ thuật)
30
8
Sư phạm Mỹ thuật
51140222
30
NGÀNH ĐÀO TẠO NGOÀI SƯ PHẠM BẬC CAO ĐẲNG
Chỉ tiêu
năm 2017
Điều kiện nhận hồ sơ
1
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
51340103
Toán, Văn, Ngoại ngữ
Toán, Lý, Ngoại ngữ
Văn, Địa, Ngoại ngữ
Văn, Sử, Ngoại ngữ
(Xét tuyển học bạ đối với thí sinh tốt nghiệp THPT các năm 2015, 2016)
120
- Tốt nghiệp THPT năm 2017: sử dụng kết quả thi.

-Tốt nghiệp THPT các năm 2015, 2016: xét học bạ
2
Quản trị kinh doanh (Khách sạn – Nhà hàng)
51340101
120
3
Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch)
51220113
120
4
Tiếng Trung Quốc – Tiếng Anh
51220204
40
5
Tiếng Pháp – Tiếng Anh
51220203
40
6
Tiếng Anh
51220201
60
7
Công tác xã hội
51760101
Văn, Sử, Địa
Văn, Sử, Ngoại ngữ
Văn, Địa, Ngoại ngữ
Toán, Văn, Ngoại ngữ
(Xét tuyển học bạ đối với thí sinh tốt nghiệp THPT các năm 2015, 2016)
50
8
Quản trị văn phòng
51340406
50
9
Khoa học thư viện
51320202
50
10
Quản lý văn hóa
51220342
50
11
Diễn viên múa
51210242
Văn, Sử, Địa
Văn, Sử, Ngoại ngữ
Văn, Địa, Ngoại ngữ
Toán, Văn, Ngoại ngữ
(Kết hợp sơ tuyển năng khiếu nghệ thuật)
(Xét tuyển học bạ đối với thí sinh tốt nghiệp THPT trước năm 2017)
20
-Tốt nghiệp THPT

- Kết hợp sơ tuyển năng khiếu
12
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống
51210210
10
13
Biểu diễn nhạc cụ phương tây
51210207
15
14
Thanh nhạc
51210205
20
15
Đồ họa
51210104
40
16
Hội họa
51210103
20
NGÀNH ĐÀO TẠO BẬC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Chỉ tiêu
năm 2017
Điều kiện nhận hồ sơ
1
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống
Tốt nghiệp THPT và sơ tuyển năng khiếu nghệ thuật
15
Tốt nghiệp THPT

2
Biểu diễn nhạc cụ phương tây
05
3
Hội họa
10
                                                                                      


 
Tổng quan