Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  19/09/2017 00:00        

Đại hội chi bộ phòng ban 3

Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-BTVĐU, ngày 10 tháng 8 năm 2017 của Ban thường vụ Đảng ủy trường Đại học Khánh Hòa về việc “Triển khai Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020” và Thông báo số 72/TB-BTVĐU về kết luận cuộc họp Ban thường vụ Đảng ủy ngày 29/8/2017 về phê duyệt hồ sơ các chi bộ để tiến hành tổ chức đại hội chi bộ; Chiều ngày 20/9/2017 Chi bộ Phòng ban 3 tiến hành Đại hội chi bộ nhằm mục đích tổng kết, đánh giá các mặt hoạt động, công tác lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Đến dự đại hội có đồng chí Chu Đình Lộc – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Trần Thị Thanh Nga – Đảng ủy viên, đại diện ủy ban kiểm tra Đảng; Đại diện các Chi bộ phòng ban, đại diện chính quyền, tổ Công đoàn, các quần chúng ưu tú cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ.

Đ/c Phạm Hoàng Đức – Bí thư Chi bộ đã Báo cáo tổng kết công tác của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Báo cáo đã tổng kết được những thuận lợi, khó khăn của Chi bộ, những kết quả đạt được về sự lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát,… cùng những hạn chế, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm để từ đó đề ra giải pháp phát triển trong nhiệm kỳ 2017 – 2020.
Toàn thể đảng viên trong chi bộ tán thành, đồng thuận với các báo cáo chính trị cũng như báo cáo kiểm điểm của đồng chí Bí thư trình bày. Một số giải pháp, mục tiêu cụ thể đã được toàn thể đảng viên trao đổi, thảo luận trong đại hội trù bị, thông qua đại hội lần này để đi đến thống nhất thực hiện.
Đồng chí Chu Đình Lộc – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường đánh giá cao công tác nhân sự, công tác tổ chức điều hành của Chi bộ. Các báo báo trình đại hội đã khái quát được những mặt mạnh của chi bộ trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh công tác chuyên môn và các yêu cầu nhiệm vụ luôn luôn hoàn thành tốt các kế hoạch được giao, đặc biệt công tác phát triển đảng viên mới của Chi bộ. Nhiệm kì 2015 – 2017 Chi bộ đã kết nạp được 01 đảng viên, nhiệm kỳ 2017 – 2020 Chi bộ phấn đấu kết nạp ít nhất 02 đảng viên….

Căn cứ vào Điều lệ Đảng và các Quy định của Trung ương, Đại hội Chi bộ Phòng ban 3 đã tiến hành bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Đồng chí Phạm Hoàng Đức – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Phòng ban 3 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư; đồng chí Huỳnh Thị Thu Thảo tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.

 


Hình: Đồng chí Chu Đình Lộc – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng nhà trường tặng hoa chúc mừng 

Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020

 

Huỳnh Thị Thu Thảo

 
Tổng quan