Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2021
29/12/2021

Tổng cục thống kê - Cục thống kê tỉnh Khánh Hòa. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2021

Thông báo triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức năm 2021
14/12/2021

Triển khai Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021 của Bộ Nội vụ;

Thông báo đấu giá quyền thuê tài sản
18/11/2021

Số 221/TB-TL ngày 15/11/2021

Nhà trường lấy ý kiến cán bộ, giảng viên, người học về Dự thảo Triết lý giáo dục của Nhà trường
18/10/2021

"Nhà trường lấy ý kiến cán bộ, giảng viên, người học về Dự thảo Triết lý giáo dục của Nhà trường. Mọi góp ý đề nghị gửi về email pdt@ukh.edu.vn trước 28/11/2021"

Thông báo đấu giá tài sản (Số 22KH/TBĐG-ĐGTS; 23KH/TBĐG-ĐGTS; 24/KH/TBĐG-ĐGTS)
16/10/2021

Số 22KH/TBĐG-ĐGTS; 23KH/TBĐG-ĐGTS; 24/KH/TBĐG-ĐGTS ngày 14/10/2021

Thông báo: Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản
28/09/2021

Số: /TB-ĐHKH ngày 27 tháng 9 năm 2021

Thông báo bán thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ năm 2021
14/06/2021

Thông báo số: 590/TB-ĐHKH ngày 14/06/2021 của Trường Đại học Khánh Hoà

|<<    <   
12[3]45678910
   >    >>|
Tổng quan