Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Thông báo - Tuyển dụng công chức, viên chức Trường Đại học Khánh Hòa năm 2020
09/09/2020

Tuyển dụng công chức, viên chức Trường Đại học Khánh Hòa năm 2020

Giới thiệu về Trường Đại học Khánh Hòa.
23/08/2020

Giới thiệu về Trường Đại học Khánh Hòa.

Thông báo - Về việc tạm hoãn tổ chức lễ tổng kết năm học 2019-2020 & trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa I bậc đại học (2016-2020) và khóa 43 bậc cao đẳng (2017-2020).
07/08/2020

Về việc tạm hoãn tổ chức lễ tổng kết năm học 2019-2020 & trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa I bậc đại học (2016-2020) và khóa 43 bậc cao đẳng (2017-2020).

Thông báo thống kê kết quả hoạt động KH&CN, xác nhận giờ NCKH năm học 2019-2020 và đăng ký hoạt động KH&CN năm học 2020-2021
11/06/2020

Thông báo V/v thống kê kết quả hoạt động KH&CN, xác nhận giờ NCKH năm học 2019-2020 và đăng ký hoạt động KH&CN năm học 2020-2021

Thông báo V/v Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài NCKH của Sinh viên 2019-2020
01/06/2020

Thông báo V/v Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài NCKH của Sinh viên 2019-2020

Thông báo V/v Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KH&CN
01/06/2020

Thông báo V/v Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KH&CN

Thông báo số 01 - Tuyển sinh năm 2020
01/06/2020

Trường Đại học Khánh Hòa thông báo đối tượng tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, các đợt đăng ký xét tuyển, hồ sơ đăng ký vào Trường Đại học Khánh Hòa ...

Thông báo - Thời khóa biểu ôn tập 12
01/06/2020

Chương trình ôn tập bồi dưỡng kiến thức phổ thông, ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2020 ...

Thông báo V/v Đăng ký đề tài KH&CN cấp Trường năm học 2020-2021
08/05/2020

Thông báo V/v Đăng ký đề tài KH&CN cấp Trường năm học 2020-2021

Thông báo V/v Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KH&CN
06/05/2020

Thông báo V/v Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KH&CN

|<<    <   
123456[7]8910111213
   >    >>|
Tổng quan