Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Khoa  ❯ Khoa Sư phạm ❯ Chi tiết
       
  13/03/2023 21:55        

Khảo sát chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Toán học

Từ ngày 09/3/2023 đến 13/3/2023, Trường Đại học Khánh Hòa phối hợp cùng Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Đà Nẵng tổ chức đợt Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Toán học giai đoạn 2018 - 2022. 

Đối với Khoa Sư phạm, đây là đợt khảo sát đầu tiên của một ngành học tại Khoa. Đây là ngành học đào tạo giáo viên có đầy đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông để thực hiện nhiệm vụ dạy học môn Toán và giáo dục học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông, trước hết là tại các trường trung học phổ thông. Tốt nghiệp chương trình đào tạo này, sinh viên tích luỹ được một hệ thống kiến thức cơ sở, chuyên sâu và nâng cao về Toán học bao gồm Toán cơ bản, Toán sơ cấp và Toán ứng dụng cùng tư duy thuật toán và sử dụng thành thạo một số phần mềm toán học thông dụng; tích luỹ được một hệ thống kiến thức về nghiệp vụ sư phạm bao gồm Tâm lý học, Giáo dục học, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán; biết ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh.

Hình 1. CBGV tham gia các hoạt động trong đợt đánh giá chính thức CTĐT ngành Sư phạm Toán học

Chương trình đào tạo ngành sư phạm Toán học luôn chú trọng học đi đôi với hành. Phương pháp đào tạo nói chung và dạy học nói riêng luôn hướng đến việc tổ chức cho sinh viên học tập trong hoạt động và bằng hoạt động tự giác, tích cực, chủ động và sáng tạo, đảm bảo cho sinh viên được rèn luyện theo các nhóm năng lực - năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm, năng lực chuyên môn và năng lực sư phạm của người giáo viên, đảm bảo tạo mọi điều kiện cho sinh viên nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu, tập dượt nghiên cứu khoa học kể cả nghiên cứu thực tiễn giáo dục. Sinh viên được rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên tại khoa Sư phạm và tại trường phổ thông, được thực tập giảng dạy và làm công tác chủ nhiệm lớp, đoàn đội, tìm hiểu thực tiễn giáo dục tại các trường trung học phổ thông. Chương trình đào tạo cũng luôn chú trọng phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần cho người học. Sinh viên được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia các sân chơi, các hội thi như Olympic Toán học sinh viên toàn quốc, Olympic Tiếng Anh không chuyên, Olympic Tin học và các hội thi khác do trường, khoa tổ chức; tham gia nghiên cứu khoa học, các hội thảo và hội nghị toán học cũng như tham gia các buổi tọa đàm của những giảng viên hoặc nhà nghiên cứu Toán học. Ngoài ra, sinh viên còn được rèn luyện để trở thành người công dân có trách nhiệm thông qua các hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và hoạt động vì lợi ích cộng đồng.

Hình 2. Sinh viên ngành Sư phạm Toán học tham gia phỏng vấn và khảo sát các hoạt động của ngành học

Với phương thức tuyển sinh theo hình thức tuyển thẳng và xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh hiện hành, sinh viên học ngành sư phạm Toán học sau khi ra trường có thể giảng dạy Toán học tại các trường trung học phổ thông (và cả trung học cơ sở), trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học; Nghiên cứu Toán học và khoa học giáo dục tại các viện nghiên cứu, tại các cơ sở giáo dục đại học; Quản lý chuyên môn và giáo dục ở các nhà trường hoặc cơ quan quản lý nhà nước. Sinh viên khá, giỏi có khả năng học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) về các chuyên ngành Toán hoặc chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán. Có khả năng tự nghiên cứu để thích ứng với chương trình mới và sách giáo khoa mới theo hướng phát triển năng lực học sinh. Có khả năng tiếp thu các phương pháp và công nghệ dạy học, biết khai thác các nguồn thông tin để tăng cường kiến thức, phục vụ cho việc dạy học và nghiên cứu.

Sau thời gian nghiên cứu hồ sơ minh chứng, làm việc với Hội đồng tự đánh giá, phỏng vấn BCN khoa, các nhóm Cán bộ quản lý CTĐT, CB hỗ trợ trực tiếp CTĐT, CB hỗ trợ và đoàn thể, giảng viên, người học, cựu người học, nhà tuyển dụng, đồng thời tiến hành khảo sát thực địa về cơ sở vật chất, phòng học, phòng thực hành, thí nghiệm, quan sát hoạt động dạy học của giảng viên và sinh viên ngành sư phạm Toán học, Đoàn đánh giá ngoài đã có kết luận sơ bộ là Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Toán học thường xuyên được rà soát, sửa đổi, bổ sung; Đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn vững vàng đáp ứng tốt yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu khoa học; Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên ngành ở mức khá cao. Khoa Sư phạm cũng được đánh giá là đã nỗ lực hoàn thành công tác tự đánh giá, chuẩn bị chu đáo cho hoạt động khảo sát sơ bộ, khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài. Bên cạnh những mặt đạt được thì vẫn còn một số hạn chế cần tiếp tục nghiên cứu, thực hiện các giải pháp cải tiến chất lượng chương trình đào tạo trong giai đoạn mới phù hợp với điều kiện tự chủ, tầm nhìn và chiến lược phát triển của Nhà trường. 

Một số hình ảnh trong đợt khảo sát đánh giá ngoài chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Toán học:

Khai mạc khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo trình độ đại học

Phỏng vấn Ban chủ nhiệm Khoa

Phòng vấn Giảng viên giảng dạy CTĐT

Phỏng vấn cựu người học ngành Sư phạm Toán học

Phỏng vấn nhà tuyển dụng

Phỏng vấn cán bộ hỗ trợ CTĐT

Phỏng vấn sinh viên ngành Sư phạm Toán học

Quan sát giờ dạy học của GV và SV ngành Sư phạm Toán học

Đoàn KĐCL tham quan phòng thực hành Khoa Sư phạm

GV và SV chụp hình lưu niệm bế mạc hoạt động khảo sát chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Toán học

Thu Hương - GV Khoa Sư phạm (Tổng hợp)

 
Khoa Sư phạm