Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Công tác Sinh viên ❯ Chi tiết tin
       
  28/08/2019 07:53        

Các quy chế, quy định về công tác học sinh, sinh viên trường Đại học Khánh Hòa

QĐ BAN HÀNH QUY CHẾ - QUY ĐỊNH NGÀY BAN HÀNH
740/QĐ-ĐHKH-CTSV  Quy chế Công tác HSSV hệ chính quy Trường Đại học Khánh Hòa 21/9/2017
888/QĐ-ĐHKH-CTSV  Quy định đánh giá kết quả rèn luyện HSSV Trường Đại học Khánh Hòa 23/10/2017
889/QĐ-ĐHKH-CTSV  Quy định về trang phục, lễ phục tốt nghiệp HSSV Trường Đại học Khánh Hòa  23/10/2017 
890/QĐ-ĐHKH-CTSV  Quy định về công tác HSSV ngoại trú 23/10/2017
891/QĐ-ĐHKH-CTSV  Quy định về hồ sơ HSSV và ứng dụng CNTT trong quản lý hồ sơ HSSV 23/10/2017
892/QĐ-ĐHKH-CTSV  Quy định về công tác GVCN-CVHT tại trường Đại học Khánh Hòa 23/10/2017
893/QĐ-ĐHKH-CTSV  Quy định về việc cấp và sử dụng Thẻ sinh viên tại Trường Đại học Khánh Hòa  23/10/2017
 
Công Tác Sinh Viên