Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Công tác Sinh viên ❯ Danh sách tin
FORM TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 -2022 (dành cho sinh viên K6)
23/02/2022

Sinh viên Khoá 6 đọc kỹ hướng dẫn, điền đầy đủ thông tin và chấm điểm đầy đủ các mục để hoàn thành tự đánh giá điểm rèn luyện.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MICROSOFT OFFICE 365
27/02/2018

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MICROSOFT OFFICE 365

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN NGOẠI TRÚ
29/09/2017

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN NGOẠI TRÚ

Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 1, năm học 2019 - 2020 (Dành cho K1,K2,K3, K43,K44)
12/05/2017

Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Mẫu khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp
12/01/2017

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, chuyển hướng đào tạo theo nhu cầu xã hội, đồng thời tìm hiểu tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của sinh viên, góp phần hỗ trợ sinh viên tìm kiếm thêm cơ hội có việc làm.

Phòng công tác sinh viên