Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Công tác Sinh viên ❯ Danh sách tin
Kế hoạch và thể lệ cuộc thi "Sinh viên với ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp năm 2020"
20/12/2019

Thực hiện đề án Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp của Bộ GDĐT và UBND Tỉnh Khánh Hòa; Thực hiện chương trình, kế hoạch số 252/KH-ĐHKH ngày 26/4/2018 về triển khai công tác hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 của Trường Đại học Khánh Hòa. Nhà trường tổ chức cuộc thi "Sinh viên với ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp năm 2020"

Hướng dẫn kinh phí thực hiện đề án khởi nghiệp của tỉnh Khánh Hòa
25/02/2019

Sở Tài chính Khánh Hòa có văn bản số 527/STC-TCHCSN ngày 22/02/2019 về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 126/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về Kinh phí thực hiện đề án "Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025"

Tham gia cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên để có thể nhận được 20 triệu đồng
29/01/2019

Đó là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư 126/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dung kinh phí sự nghiệp trong việc thực hiện đề án khởi nghiệp cho HSSV đến năm 2025

UBND Tỉnh Khánh Hòa triển khai Đề án hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp 2018
21/11/2018

Nhằm tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ học sinh, sinh viên hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp

Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 số 1665/QĐ-TTg
21/11/2018

Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong thời gian học tập tại các nhà trường.

Phòng công tác sinh viên