Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Công tác Sinh viên ❯ Chi tiết tin
       
  14/07/2017 10:25        

Đội ngũ

 
 Thạc sỹ Nguyễn Đăng Đức
Trưởng phòng
Văn phòng làm việc: Cơ sở 1
01 Nguyễn Chánh – Lộc Thọ – Nha Trang
Email: nguyendangduc@ukh.edu.vn
Điện thoại: 
 


Thạc sỹ Lê Công Pha
Phó trưởng phòng
Văn phòng làm việc: Ký túc xá
09 Trần Hưng Đạo – Lộc Thọ – Nha  Trang
Email: lecongpha@ukh.edu.vn
Điện thoại: 

Thạc sỹ Trương văn phượng  - Phó trưởng phòng

Văn phòng làm việc: 01 Nguyễn Chánh – Lộc Thọ – Nha Trang

Email: truongvanphuong@ukh.edu.vn

Điện thoại: 

 

CN. Võ Thị Thùy Lam  
Chuyên viên Văn phòng
Văn phòng làm việc: Cơ sở 1
01 Nguyễn Chánh - Lộc Thọ - Nha Trang
Email: vothithuylam@ukh.edu.vn
Điện thoại: 
 

CN. Trần Kim Tuyền
Chuyên viên Văn phòng
Văn phòng làm việc: Cơ sở 1
01 Nguyễn Chánh - Lộc Thọ - Nha Trang
Email: trankimtuyen@ukh.edu.vn
Điện thoại: 
 
 
Th.s Trịnh Hồng Phượng
Giảng viên - nhân viên văn phòng
Văn phòng làm việc: Cơ sở 1
01 Nguyễn Chánh – Lộc Thọ – Nha Trang
Email: trinhhongphuong@ukh.edu.vn
Điện thoại: 
 
Th.s  Nguyễn Thị Hường
Giảng viên - Nhân viên văn phòng
Văn phòng làm việc: Cơ sở 1
01 Nguyễn Chánh – Lộc Thọ – Nha Trang
Email: nguyenthihuong84@ukh.edu.vn
Điện thoại: 

 
CN. Hán Trọng Toàn 
Cán bộ Y tế
Văn phòng làm việc: Phòng Y tế Cơ sở 2
52 Phạm Văn Đồng – Vĩnh Hải – Nha Trang
Email: hantrongtoan@ukh.edu.vn
Điện thoại: 
 
CN. Chu Thị Cúc
Cán bộ Y tế
Văn phòng làm việc: Phòng Y tế Cơ sở 1
01 Nguyễn Chánh – Lộc Thọ – Nha Trang
Email: chuthicuc@ukh.edu.vn
Điện thoại: 
 
CN. Hoàng Lan Hương
Cán bộ Y tế
Văn phòng làm việc: Phòng Y tế Ký túc xá
09 Trần Hưng Đạo – Lộc Thọ – Nha Trang-
Email: hoanglanhuong@ukh.edu.vn
Điện thoại: 0905487391
 

 


Nhân viên hành chính 
Văn phòng làm việc: phòng đón tiếp sinh viên Ký túc xá
09 Trần Hưng Đạo – Lộc Thọ – Nha Trang
Email:    @ukh.edu.vn
Điện thoại: 
 

Phạm Đức Thanh
Nhân viên bảo vệ
09 Trần Hưng Đạo – Lộc Thọ – Nha Trang
Email: phamducthanh@ukh.edu.vn
Điện thoại:
 

Lê Doãn Bảo
Nhân viên bảo vệ
09 Trần Hưng Đạo – Lộc Thọ – Nha Trang
Email: ledoanbao@ukh.edu.vn
Điện thoại:
 

Lê Hữu Trường
Nhân viên bảo vệ (Hợp đồng)
09 Trần Hưng Đạo – Lộc Thọ – Nha Trang
Email: lehuutruongg@ukh.edu.vn
Điện thoại:
 

Lê Văn Động
Nhân viên điện nước
09 Trần Hưng Đạo – Lộc Thọ – Nha Trang
Email: levandong@ukh.edu.vn
Điện thoại:
 

Lê Thị Bền
Nhân viên vệ sinh
09 Trần Hưng Đạo – Lộc Thọ – Nha Trang
Email: 
Điện thoại:
 
Công Tác Sinh Viên