Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Công tác Sinh viên ❯ Chi tiết tin
       
  24/05/2023 00:00        

Các văn bản phòng Công tác sinh viên

SỐ KÝ HIỆU VĂN BẢN TRÍCH YẾU NỘI DUNG
NGÀYBAN HÀNH
     

489/KH-ĐHKH

KH Tổ chức Lễ tốt nghiệp và tổng kết khoá học (2019 -2023)

22/5/2023

487/TB-ĐHKH

Thông báo Triển khai chấn chỉnh việc thực hiện nề nếp, các nội quy, quy định, giữ gìn nếp sống văn hóa, văn minh trong sinh viên

22/5/2023

431/QĐ-ĐHKH

Quyét định về việc thành lập ban tổ chức Lễ tốt nghiệp và Tổng kết khoá học 2019 -2023

19/5/2023

463/TB-ĐHKH

Thông báo  điều động sinh viên nữ tham gia tập luyện và trình diễn áo dài Việt Nam tại Lễ hội áo dài hưởng ứng Festival Biển 2023
với chủ đề “Lễ hội áo dài –Nha Trang Biển gọi 2023"

16/5/2023

(Kèm theo TB  445)

 Lịch tuần sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa

 

445/TB-ĐHKH 

Thông báo về việc Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa

12/5/2022

442/KH-ĐHKH

Kế hoạch Tổ chức chương trình biểu biễn nghệ thuật tham gia  Festival biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023 “Giai điệu Xứ Trầm”

12/5/2022

435/TB-ĐHKH

Thông báo  về việc tổng hợp điểm rèn luyện toàn khoá và hoạt động cộng đồng của sinh viên Khoá 4 để xét điều kiện tốt nghiệp

11/5/2023

432/TB-ĐHKH

 Thông báo về việc hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ II, năm học 2022-2023

10/5/2023

383/TB-ĐHKH

Thông báo Khám sức khoẻ sinh viên cuói khoá học (khoá 4)

26/04/2023

315/QĐ - ĐHKH

Điều động sinh viên làm tình nguyện viên Festval biển 2023

17/4/2023

335/TB-ĐHKH

Thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại buổi đối thoại với sinh viên năm học 2022 -2023

12/4/2023

332/-ĐHKH

công văn cử sinh viên Lào tham dự  đón tết cổ truyền Bun Pi May (Lào) và Chol Chnam Thmay (Campuchia) theo nghi Lễ truyền thống

10/4/2023

301/QĐ-ĐHKH

Quyết định phân công GVCN-CVHT lớp tiếng viêt Sinh viên Lào

10/4/2023

296/TB-ĐHKH

Thông báo Về việc xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ I (đợt 2) năm học 2022 – 2023

31/3/2023

     

211/QĐ-ĐHKH

Quyết định Điều động sinh viên tham gia Lễ khai mạc 370 năm Khánh Hoà xây dựng và phát triển

13/3/2023

     

251/TB-ĐHKH

Thông báo triển khai đối thoại sinh viên/thanh niên với Lãnh đạo trường

24/3/2023

191.TB-ĐHKH

Thông báo  điều động cơ sở vật chất phục vụ tập luyện Kỷ niệm 370 năm xâ dựng v phát triển tỉnh Khánh Hoà

08/3/2023

184/TB _ĐHKH

Thông báo điều động sinh viên tham gia tập luyện phục vụ lễ Kỷ niệm 370 năm xâ dựng v phát triển tỉnh Khánh Hoà

06/3/2023

167/TB-ĐHKH

 Thông báo  Về việc xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ I (đợt 1) năm học 2022 – 2023

01/3/2023

84/TB-ĐHKH

Thông báo Về việc xét chế độ chính sách cho sinh viên các khoá HKII năm học 2022 - 2023

07/02/2023

171/KH-ĐHKH

Kế hoạch triển khai hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng năm 2023

01/03/2023

141/TB-ĐHKH

Thông báo v/v tổ chức gặp mặt, đối thoại sinh viên/thanh niên với Lãnh đạo trường năm học 2022-2023

24/02/2023

138/BC-ĐHKH

Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng năm 2022

23/02/2023

(kềm 138/BC-ĐHKH)

Phụ lục I

 

(kềm 138/BC-ĐHKH)

Phụ lục II

 

(kềm 138/BC-ĐHKH)

Phụ lục III

 

(kềm 138/BC-ĐHKH)

Phụ lục IV

 

Phụ lục  V (kềm 138/BC-ĐHKH)

Phụ lục  V

 

103/TB-ĐHKH

Thông báo hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ ii năm học 2022 -2023 (k7 & K46)

10/02/2023

84/TB-ĐHKH

Thông báo xét chế độ chính sách cho sinh viên HKII năm học 2022 -2023

07/02/2023

34/QĐ-ĐHKH 

Quyết định Ban hành quy chế miễn tiền ở KTX cho sinh viên chính quy năm học 2023 - 2024

19/01/2022

56/TB-ĐHKH

Thông báo thực hiện ưu đãi Tân sinh viên năm học 2023 - 2024

19/01/2022

40/TB-ĐHKH

 Thông báo hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện HK1 2022 - 2023 (k4,5,6)

12/01/2022

PL NSP Kèm 37/BC-ĐHKH

PHỤ LỤC 3 CĐ Ngoài Sư phạm

 

PLNSPKèm 37/BC-ĐHKH

PHỤ LỤC 2 CĐ Ngoài Sư phạm

 

PLNSP Kèm 37/BC-ĐHKH

PHỤ LỤC 1 CĐ Ngoài Sư phạm

 

PLCĐSP  Kèm 37/BC-ĐHKH

PHỤ LỤC 3 Cao Đẳng Sư phạm

 

PLCĐSP  Kèm 37/BC-ĐHKH

PHỤ LỤC 2 Cao Đẳng Sư phạm

 

PLCĐSP  Kèm 37/BC-ĐHKH

PHỤ LỤC 1 Cao Đẳng Sư phạm

 

PLĐH Kèm 37/BC-ĐHKH

PHỤ LỤC 3 Đại học

 

PLĐH Kèm 37/BC-ĐHKH

PHỤ LỤC 2 Đại học

 

PLĐH Kèm 37/BC-ĐHKH

PHỤ LỤC 1 Đại học

 

37/BC-ĐHKH

Báo cáo tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2021

12/01/2022

21/KH-ĐHKH

Kế hoạch triển khai công tác XDPTTDBVANTQ và đảm bảo ANTT trường học năm 2022

09/01/2023

18/BC_ĐHKH

Báo cáo tổng kết công tác XDPTTDBVANTQ và đảm bảo ANTT trường học năm 2022

06/01/2023

07/QĐ-ĐHKH

Quyết định thành lập Ban điều hành các hoạt động tham gia Festival Biển Nha Trang - Khánh Hoà 2023

06/01/2023

08/KH-ĐHKH

Kế hoạch tuyển chọn, bồi dưỡng đội sinh viên tình nguyện viên phục vụ Festival Biển 2023

05/01/2023

04/KH-ĐHKH

Kế hoạch triển khai các hoạt động tham gia Festival Biển Nha Trang - Khánh Hoà 2023

04/01/2023

1212/QĐ-ĐHKH

Kiện toàn Ban y tế trường học trường Đại học Khánh Hoà

14/12/2022

1211/QĐ-ĐHKH

Kiện toàn BCĐ Công tác đảm bảo ANTT trường Đại học Khánh Hoà

14/12/2022

965/KH-ĐHKH

Kế hoạch cuộc thi sinh viên với ý tưởng sáng tạo Khởi nghiệp năm học 2022 - 2023

02/12/2022

(kèm theo 965/KH-ĐHKH)

Thể lệ cuộc thisinh viên với ý tưởng sáng tạo Khởi nghiệp năm học 2022 - 2023

 

957/TB-ĐHKH

Về việc tổng kết hoạt động kết nối và phục vụ công đồng năm 2022

01/12/2022

952/KH-ĐHKH

Triển khai hoạt động phục vụ đào tạo và hỗ trợ sinh viên năm học 2022 - 2023

01/12/2022

950/KH-ĐHKH

Tổ chức chương trình tập huấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên năm 2022

01/12/2022

926/BC-ĐHKH

Tổng kết công tác học sinh, sinh viên năm học 2021 - 2022 và định hướng công tác sinh viên năm học 2022 - 2023

28/11/2022

1071/QĐ-ĐHKH

Về việc thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật sinh viên, năm học 2022 - 2023

08/11/2022

1070/QĐ-ĐHKH

Về việc thành lập Hội đồng xét duyệt chế độ chính sáchsinh viên, năm học 2022 - 2023

08/11/2022

1069/QĐ-ĐHKH

Ban hành Quy định xét chọn sinh viên hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm theo Nghị định
116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính Phủ, chỉ tiêu giao nhiệm vụ củaTỉnh Khánh Hoà năm học 2022 – 2023

08/11/2022

850/TB-ĐHKH

Thông báo triển khai làm và cấp phát thẻ sinh viên năm học 2022 -2023

01/11/2022

849/TB-ĐHKH

Thông báo  phối hợp tổ chức học và thi lấy giấy phép lái xe A1 cho sinh viên năm học 2022 -2023

01/11/2022

828/TB-ĐHKH

Thông báo tổ chức Hội nghị Công tác sinh viên năm học 2022 -2023

26/10/2022

823/KH-ĐHKH

Kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và khai giảng khoá 7, khoá 46

25/10/2022

882/TB-ĐHKH

Thông báo triển khai khám sức khoẻ sinh viên khoá 7

24/10/2022

822/TB-ĐHKH

Thông báo triển khai đăng ký thông tin sinh viên ngoại trú

24/10/2022

786/TB-ĐHKH

Thông báo triển khai thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên Đại học khoá 7 và Cao đẳng Khoá 46 

13/10/2022

785/TB-ĐHKH

 Thông báo triển khai Khám sức khoẻ sinh viên Đại học khoá 7 và Cao đẳng Khoá 46 

13/10/2022

983/QĐ-ĐHKH

Quyết định phân công giảng viên làm công tác GVCN-CVHT các lớp Cao đãng K46 năm học 2022 -2023

04/10/2022

899/QĐ-ĐHKH

 Quyết định phân công giảng viên làm công tác GVCN-CVHT năm học 2022 -2023

27/9/2022

732/TB-ĐHKH

Thông báo triển khai bảo hiểm y tế HSSV năm học 2022 -2023

26/9/2022

Ban hành kèm theo KH 714

Lịch  Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khoá"

 

714/KH-ĐHKH

Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân sinh viên" năm học 2022 - 2023

21/9/2022

797/QĐ-ĐHKH

Quyết định công nhận kết quả rèn luyện sinh viên HK2 năm học 2021 -2022

05/9/2022

657/BC-ĐHKH

Báo cáo sơ kết công tác Đảm bảo ANTT trường học 6 tháng đầu năm 2022

31/8/2022

656/KH-ĐHKH

 Kế hoạch khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2021

31/8/2022

646/KH-ĐHKH

Kế hoạch công tác y tế trường học năm học 2022 -2023

29/8/2022

771/QĐ-ĐHKH

Quyết định thành lập hội đồng xét duyệt chế độ chính sách sinh viên năm học 2022 -2023

24/8/2022

770/QĐ-ĐHKH

Quyết định thành lập hội đồng Thi đua, khen thưởng và kỷ luật sinh viên năm học 2022 -2023

24/8/2022

611/TB-ĐHKH

Thông báo xét chế độ chính sách cho sinh viên HK1 năm học 2022 -2023

17/8/2022

610/TB-ĐHKH

 Thông báo thực hiện công tác GVCN - CVHT năm học 2022 -2023

17/8/2022

365/KH-ĐHKH

Kế hoạch Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 6/2022

30/5/2022

354/TB-ĐHKH

Thông báo làm bài thi hoạch sinh hoạt công dân cuối khoá 

25/5/2022

344/TB-ĐHKH

Thông báo tổ chức tuần sinh hoạt công dân cuối khoá

20/5/2022

325/TB-ĐHKH

Thông báo tổ chức chuyên đề bồi dưỡng kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên

13/5/2022

314/TB-ĐHKH

Thông báo v/v xét học bổng của Công ty Cổ phần Du lịch Hồng Hải (Six Sences) Ninh Vân Bay

09/5/2022

350/QĐ-ĐHKH

Về việc điều chỉnh kết quả rèn luyện học kì I năm học 2021-2022 đối với sinh viên

lớp QTKD (KS-NH) K6B và VNH (Hướng dẫn du lịch) K6

06/5/2-22

312/TB-ĐHKH

Thông báo tổng hợp điểm rèn luyện toàn khoá và hoạt động kết nối phục vụ cộng đồng  của sinh viên 2021 -2022

06/5/2022

311/TB-ĐHKH

Thông báo hướng dẫn đánh giá rèn luyện sinh viên (K45,K3) HKII 2021 -2022

06/5/2022

310/TB-ĐHKH

Thông báo tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cuối khoá 2021 -2022

06/5/2022

301/TB-ĐHKH

Thông báo khám sức khoẻ sinh viên cuối khoá

05/5/2022

256/TB-ĐHKH

Thông báo triển khai cuộc thi " S- Race 2022"

19/4/2022

255/TB-ĐHKH

Thông báo xét học bổng KKHT cho sinh viên HKI năm học 2021 - 2022 (đợt 2 : K5, K6)

18/4/2022

BB-ĐHKH

Biên bản đối thoại sinh viên/thanh niên năm học 2021 -2022

31/3/2022

247/TB-ĐHKH

Thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại buổi đối thoại sinh viên /Thanh niên năm học 2021 -2022

14/4/2022

246/TB-ĐHKH

Thông báo thực hiện thủ tục hành chính online cho sinh viên năm học 2021 -2022

14/4/2022

241/ĐHKH

Công văn v/v hỗ trợ các chuyên đề khởi nghiệp cho sinh viên

13/4/2022

115/TB-ĐHKH

Thông báo triển khai cho sinh viên đăng ký tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 3/2022

22/02/2022

114/TB-ĐHKH

Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên về hoạt động hỗ trợ đào tạo và phục vụ sinh viên năm học 2021-2022

22/02/2022

113/BC-ĐHKH

Đăng ký thi đua,khen thưởng ANTT trường học 2022

22/02/2022

112/ĐHKH

Tổng kết công tác xây dựng PTTDBVANTQ và đảm bảo ANTT năm 2021

22/02/2022

101/QĐ-ĐHKH

Quyết định ban hành quy chế miễn giảm tiền ở ký túc xá cho sinh viên năm học 2022 -2023

18/02/2022

87/TB-ĐHKH

Thông báo v/v xét chế độ chính sách HKII năm học 2021 -2022 cho sinh viên

16/02/2022

86/KH-ĐHKH

Kế hoạch tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 10/2021 và tháng 02/2022

15/02/2022

72/KH-ĐHKH

Thông báo tổ chức gặp măt, đối thoại sinh viên của lãnh đạo trường năm học 2021 -2022

11/02/2022

71/TB-ĐHKH

Thông báo tổ chức Hội nghị gian ban công tác GVCN-CVHT năm học 2021 -2022

11/02/2022

07/KH-ĐHKH

Kế hoạch triển khai hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng năm 2022

06/01/2022

06/BC-ĐHKH

Báo cái kết quả hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng năm học 2020 - 2021

06/01/2022

1338/BC-ĐHKH

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2020

30/12/2021

1266/BC-ĐHKH

Báo cáo công tác sinh viên năm học 2020 - 2021 và định hướng CTSV 2021 - 2022

15/12/2021

1202/KH-ĐHKH

Kế hoạch triển khai các hoạt động phục vụ đào tạo và hỗ trợ sinh viên

07/12/2021

1009/QĐ-ĐHKH

Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2020 -2021 của sinh viên K5

16/11/2021

1016/KH-ĐHKH

Kế hoạch thu hồ sơ sinh viên nhập học 2021 -2022

10/11/2021

899/QĐ-ĐHKH

Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2020 -2021 của sinh viên K3,4 và K45

14/10/2021

kèm QĐ 889

 Danh sách và kết quả điểm rèn luyện K3

 

kèm QĐ 889

Danh sách và kết quả điểm rèn luyện K4

 

kèm QĐ 889

Danh sách và kết quả điểm rèn luyện K45

 

895/QĐ-ĐHKH

Quyết định phân công giảng viên làm công tác Chủ nhiệm - CVHT năm học 2021 -2022

12/10/2021

925/TB-ĐHKH

Thông báo xét xét chế độ chính sách HK 1 năm học 2021 -2022 cho sinh viên cho SV K6

11/10/2021

924/TB-ĐHKH

Thông báo xét học bổng KKHT HK2 năm học 2020 -2021 cho SV K3,4 & K45

11/10/2021

839/KH-ĐHKH

Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân -HSSV năm học 2021 -2022

16/09/2021

829/TB-ĐHKH

Thông báo triển khai BHYT sinh viên 2021-2022

14/09/2021

828/KHĐHKH

Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2020

14/09/2021

825/TB-ĐHKH

Thông báo triển khai công tác GVCN -CVHT năm học 2021 -2022

13/09/2021

824/TB-ĐHKH

Thông báo thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên năm học 2021 -2022

13/09/2021

Đính kèm 499/QĐ-ĐHKH

Danh sách kết quả rèn luyện và hoạt động phục vụ cộng đồng toàn khoá (khoá 2 và khoá 44)

18/06/2021

499/QĐ-ĐHKH

Công nhận kết quả rèn luyện và hoạt động phục vụ cộng đồng toàn khoá (khoá 2 và khoá 44)

18/06/2021

   Đính kèm 489/QĐ-ĐHKH

 Danh sách và kết quả rèn luyện HK2 - 2020 -2021 sinh viên K44

16/6/2021

   Đính kèm 489/QĐ-ĐHKH

Danh sách và kết quả rèn luyện HK2 - 2020 -2021 sinh viên 2

16/6/2021

489/QĐ-ĐHKH

Công nhận kết quả rèn luyện HK2 2020 -2021 (khoá 2 và khoá 44)

16/6/2021

562/TB-ĐhKH

Thông báo v/v xét HBKKHT HK2 và khen thưởng năm học 2020-2021 cho SV K2, K44

01/06/2021

561/TB-ĐHKH

Thông báo triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 trong tình hình mới

01/06/2021

501/TB-ĐHKH

Thông báo "Tuần sinh hoạt công dân sinh viên cuối khoá"

19/05/2021

481/TB-ĐHKH

Thông báo Khám sức khoẻ cho sinh viên cuối quá

17/05/2021

451/TB-ĐHKH

Thông báo hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện HK2 năm học 2020 -2021 (đối với SV K2,3,4 K44,45)

11/05/2021

431/TB-ĐHKH

Thông báo về phối hợp triển khai cuộc thi sinh viên với ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp 2021

04/05/2021

498/TB-ĐHKH

Thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại hội nghị đối thoại SV-TN với lãnh đạo NH: 2020 -2021

26/04/2021

367/TB/ĐHKH

Thông báo về việc xét HB KKHT HK1 năm học 2020 -2021 (K5)

16/04/2021

259/QĐ-ĐHKH

Quyết định công nhận Điểm rèn luyện HK1 2020 -2021 (K2,3,4 K44,45)

23/3/2021

132/TB-ĐHKH

Thông báo Đánh giá điểm rèn luyện HK1 2020 -2021 (K5)

22/3/2021

214/KH-ĐHKH

 Kế hoạch cuộc thi sinh viên với ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp năm 2021

16/03/2021

(kèm theo214/KH-ĐHKH)

Thể lệ cuộc thi sinh viên với ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp năm 2021

16/03/2021

198/TB-ĐHKH

Thông báo tổ chức đối thoại sinh viên - thanh niên với lãnh đạo trường năm học 2020 - 2021

12/03/2021

195/BC-ĐHKH

Báo cáo tham luận về công tác ĐB ANTT và XDPTTDBVANTO năm 2020

10/03/2021

01/KH-BYTTH

KH đón sinh viên đi học trở lại sau thời gian học online để phòng chống covid 19

06/03/2021

192/QĐ-ĐHKH

Quyết định quy định phân bổ mức học bổng năm học 2020 -2021

05/03/2021

140/BC-ĐHKH

Báo cáo 5 năm thực hiện Quyết định  1051/QĐ-Ttg

04/03/2021

143/TB-ĐHKH

Thông báo xét học bổng KKHT học kì 1 năm học 2020-2021

04/03/2021

132/TB-ĐHKH

Thông báo hướng dẫn đánh giá rèn luyện sinh viên học kì 1 năm học 2020-2021 (khoá 5)

02/03/2021

113/TB-ĐHKH

Thông báo xét chế độ chính sách học kì 1 năm học 2020 -2021

24/02/2021

109/QĐ-ĐHKH

Quyết định chế độ miễm tiền ở KTX cho sinh viên năm học 2021 -2022

22/01/2021

46/TB-ĐHKH

Chính sách ưu đãi cho Tân sinh viên năm 2021

19/01/2021

23/QĐ-ĐHKH

V/v cho sinh viên nghỉ học để tham gia chuyên đề Kỷ năng mềm

14/01/2021

22/TB-ĐHKH

Tổ chức  chuyên đề "service learning" và bồi dưỡng kiến thức kỷ năng mềm cho sinh viên

12/01/2021

941/KH-ĐHKH-CTSV

Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức kỷ năng mềm cho sinh viên

31/12/2020

21/TB-CTSV

Thông báo triển khai đánh giá rèn luyện học kỳ 1 2020 -2021 - Khoá:2,3,4 và 44,45

28/12/2020

 

 
Công Tác Sinh Viên