Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Công tác Sinh viên ❯ Chi tiết tin
       
  31/10/2019 14:40        

Thủ tục cấp lại thẻ sinh viên đa năng (Mã số quy trình: QT.03-CTSV)

Thủ tục cấp lại thẻ sinh viên đa năng

- Có 01 quy trình thực hiện (Mã số quy trình: QT.03-CTSV)
- Thời gian giải quyết: 1 ngày làm việc.
- TTHC được công bố tại Quyết định số 945/QĐ-ĐHKH ngày 29/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa.

Bước

Thực hiện

Trách nhiệm

Nội dung công việc

Biểu mẫu/
Kết quả

Thời gian (ngày)

Bước 1

Hoàn thành đơn

Sinh viên

Tải mẫu đơn tại Website trường ĐH Khánh Hòa (Mục: Biểu mẫu sinh viên).
(chuyển bước 2).

BM.01-QT.03-CTSV
(Mẫu đơn)
BM.02-QT.03-CTSV
(Mẫu DS lưu)

- Tải biểu mẫu

Bước 2

Tiếp nhận Đơn xin cấp lại thẻ

Bộ phận
Tiếp nhận/trả hồ sơ

Xem xét, kiểm tra đơn:
- Trường hợp đơn chưa đầy đủ, chính xác: nhân viên  tiếp nhận/ trả hồ sơ hướng dẫn để sinh viên bổ sung, hoàn thiện.
- Trường hợp đơn hợp lệ: Tiếp nhận đơn (ký nháy đã kiểm tra) chuyển lãnh đạo phòng ký duyệt
(chuyển bước 3).

- CMND
- Phần mềm QLSV

1

Bước 3

Ký xác nhận

Lãnh đạo phòng

- Ký xác nhận
- Chuyển nhân viên phụ trách làm thẻ
(chuyển bước 4).

- Đơn xin xác nhận sinh viên (theo yêu cầu).
- Phần mềm QLSV

Bước 4

Hoàn thành

Nhân viên phụ trách làm thẻ

- In thẻ 
(chuyển bước 4).

- Phần mềm QLSV;
- Phần mền in thẻ Đa năng

Bước 5

Nhận thẻ

Nhân viên tiếp nhận/ trả hồ sơ

  • Trả thẻ cho sinh viên
  • Sinh viên ký xác nhận vào sổ lưu

(Kết thúc quy trình)

- Phần mềm QLSV;
- Sổ lưu cấp lại thẻ sinh viên theo BM.02-QT.03-CTSV

Đúng
thời hạn trả


* Thành phần hồ sơ lưu:
   - Sổ lưu cấp lại thẻ sinh viên. BM.02-QT.03-CTSV
   - Phôi thẻ (lưu file)
 

 
Công Tác Sinh Viên