Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Công tác Sinh viên ❯ Chi tiết tin
       
  01/10/2023 14:40        

Thủ tục cấp lại thẻ sinh viên đa năng (Mã số quy trình: QT.03-CTSV)

1.3. Thủ tục cấp lại thẻ sinh viên đa năng, có 01 quy trình thực hiện (Mã số quy trình: QT.03-CTSV):

- Thời gian giải quyết: 01 ngày làm việc.

- TTHC được công bố tại Quyết định số 939/QĐ-ĐHKH ngày  20/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa.

Đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Nội dung công việc

Biểu mẫu/

Kết quả

Thời gian (ngày)

Ghi chú

Phòng Công tác sinh viên

Bước 1

Hoàn thành đơn

Sinh viên

Tải mẫu đơn tại Website trường ĐH Khánh Hòa (Mục: Biểu mẫu sinh viên).

(chuyển bước 2).

BM.01-QT.03-CTSV

(Mẫu đơn)

BM.02-QT.03-CTSV

(Mẫu DS lưu)

 

 

 

 

Bước 2

Tiếp nhận Đơn đề nghị cấp lại thẻ

Bộ phận

Tiếp nhận/trả hồ sơ

Xem xét, kiểm tra đơn:

- Trường hợp đơn chưa đầy đủ, chính xác: nhân viên  tiếp nhận/ trả hồ sơ hướng dẫn để sinh viên bổ sung, hoàn thiện.

- Trường hợp đơn hợp lệ: Tiếp nhận đơn (ký nháy đã kiểm tra) chuyển lãnh đạo phòng ký duyệt

(chuyển bước 3).

- CMND

- Phần mềm QLSV

1

  

Bước 3

Ký xác nhận

Lãnh đạo phòng

- Ký xác nhận

- Chuyển nhân viên phụ trách làm thẻ

(chuyển bước 4).

- Đơn đề nghị xác nhận sinh viên (theo yêu cầu).

- Phần mềm QLSV

Bước 4

Hoàn thành

Nhân viên phụ trách làm thẻ

- In thẻ 

(chuyển bước 4).

- Phần mềm QLSV;

- Phần mềm in thẻ Đa năng

Bước 5

Nhận thẻ

Nhân viên tiếp nhận/ trả hồ sơ

  • Trả thẻ cho sinh viên
  • Sinh viên ký xác nhận vào sổ lưu

(Kết thúc quy trình)

 

- Phần mềm QLSV;

- Sổ lưu cấp lại thẻ sinh viên theo BM.02-QT.03-CTSV

Đúng

thời hạn trả

 

 

Thành phần hồ sơ lưu:

- Sổ lưu cấp lại thẻ sinh viên. BM.02-QT.03-CTSV

- Phôi thẻ (lưu file)

 

 

 

 
Công Tác Sinh Viên