Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Công tác Sinh viên ❯ Chi tiết tin
       
  31/10/2019 14:50        

Thủ tục Giải quyết chế độ chính sách cho sinh viên (Mã số quy trình: QT.04-CTSV)

Thủ tục Giải quyết chế độ chính sách cho sinh viên

- Có 01 quy trình thực hiện (Mã số quy trình: QT.04-CTSV):
- Thời gian giải quyết: 22 ngày làm việc.
- TTHC được công bố tại Quyết định số 945/QĐ-ĐHKH ngày 29/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa.

Bước

Thực hiện

Trách nhiệm

Nội dung công việc

Biểu mẫu/
Kết quả

Thời gian (ngày)

Bước 1

Hoàn thành đơn

Sinh viên

- Tải mẫu đơn kèm bản cam kết (nếu có) tại Website  trường ĐH Khánh Hòa (Mục: Biểu mẫu sinh viên)
- Thẻ Sinh viên
- Chuẩn bị hồ sơ kèm theo chính sách được hưởng (Sổ hộ khẩu (bản sao công chứng)/BS giấy khai sinh/giấy chứng nhận ưu tiên/ xác nhận Hộ nghèo. dân tộc,  khuyết tật, mồ côi)
(Chuyển Bước 2)

 MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
+ BM.01-QT.04-CTSV Mẫu giấy cam kết
+ BM.01a-QT.04-CTSV – Mẫu đơn SV trong tỉnh
+ BM.01b.QT.04-CTSV - Mẫu đơn SV ngoài tinh (đầu khóa)
+ BM.01c.QT.04-CTSV - Mẫu đơn SV ngoai tinh ( từ HK2)
HỌC BỔNG SV DÂN TỘC
+ BM.02-QT.04-CTSV -Mẫu giấy cam kết
+ BM.02a -QT.04-CTSV- Mẫu đơn
TRỢ CẤP XÃ HỘI
+ BM.03-QT.04-CTSV Mẫu giấy cam kết
+ BM.03a-QT.04-CTSV - Mẫu đơn
HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP
+ BM.04-QT.04-CTSV Mẫu giấy cam kết
+ BM.04a-QT.04-CTSV Mẫu đơn
ƯU ĐÃI NGHỀ
+ BM.05-QT.04-CTSV Mẫu giấy cam kết
+ BM.05a-QT.04-CTSV Mẫu đơn
CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ
+ BM.06-QT.04-CTSV Mẫu giấy cam kết
+ BM.06a-QT.04-CTSV Mẫu đơn

- Tải biểu mẫu

Đầu năm học/ học kỳ

Nộp đúng thời hạn theo thông báo

Bước 2

Tiếp nhận Hồ sơ

Bộ phận
Tiếp nhận/trả hồ sơ

Xem xét, kiểm Hồ sơ:
- Trường hợp đơn, hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác: nhân viên  tiếp nhận/ trả hồ sơ hướng dẫn để sinh viên bổ sung, hoàn thiện.
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Tiếp nhận hồ sơ (ký nháy đã kiểm tra) (Chuyển bước 3).

- Đơn theo CĐCS được hưởng (kèm theo Hồ sơ)
- Thẻ sinh viên.
- Phần mềm QLSV

18

Bước 3

Tổng hợp hồ sơ

Nhân viên phụ trách CĐCS

Kiểm tra hồ sơ (Đối tượng/chế đô được hưởng) phân loại, lập DS tổng hợp gửi lãnh đạo phòng.
(Chuyển bước 4).

- Đơn theo CĐCS được hưởng kèm theo Hồ sơ
- Thẻ sinh viên.
- Phần mềm QLSV

Bước 4

Chuẩn bị hồ sơ trình Hội đồng

Lãnh đạo phòng

Kiểm tra hồ sơ trình Hội đồng cấp trường họp xét
(Chuyển bước 5).

- Bảng tổng hợp kèm theo hồ sơ xét CĐCS của sinh viên.
- QĐ thành lập Hội Đồng xét duyệt CĐCS.

Bước 5

Họp xét CĐCS

Hội Đồng xét duyệt CĐCS

  • Tổ chức xét duyệt

- Dự thảo Quyết định trình HT.

  • (chuyển bước 6).

- Biên bản;
- Bảng tổng hợp DS sinh viên được xét CĐCS.
- Dự thảo Quyết định (kèm danh sách chính thức)

Bước 6

Ra Quyết định

Hiệu trưởng

- Ký QĐ thực hiện chế độ CS cho sinh viên (danh sách kèm theo)

QĐ chính thức và danh sách sinh viên được hưởng các CĐCS

2

Bước 7

Thực hiện CĐCS

Phòng CTSV
Phòng KHTC

- Công bố QĐ và thực hiện chi trả CĐCS cho sinh viên trên trang Web trường

QĐ và danh sách sinh viên được hưởng các CĐCS
DS sinh viên theo QĐ + Số tài khoản ViettinBank 

2


* Thành phần hồ sơ lưu:
   - Bộ hồ sơ xét CĐCS của sinh viên. (theo các biễu mẫu nêu trên)
   - Biên bản. + BM.07-QT.04-CTSV
   - QĐ thực hiện CĐCS có danh sách kèm theo. BM.08-QT.04-CTSV
 

 
Công Tác Sinh Viên