Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Công tác Sinh viên ❯ Chi tiết tin
       
  15/05/2020 16:25        

Các quy chế, quy định về công tác học sinh, sinh viên trường Đại học Khánh Hòa

QĐ BAN HÀNH QUY CHẾ - QUY ĐỊNH NGÀY BAN HÀNH

   HIỆU LỰC   

1154/QĐ-ĐHKH

Quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Khánh Hòa

28/11/2022

Thay thế QĐ 888/QĐ-CTSV

1148/QĐ-ĐHKH

Quy định Công tác chủ nhiệm và cố vấn học tập 

28/11/2022

Thay thế QĐ 892/QĐ-CTSV

968/QĐ-ĐHKH

Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo Cao đẳng hệ chính quy Trường Đại học Khánh Hòa

14/10/2022 Thay thế 740/QĐ-ĐHKH-CTSV

775/QĐ-ĐHKH

Quy định hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng Trường Đại học Khánh Hoà

25/8/2022

 

703/QĐ-ĐHKH

Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo Đại học hệ chính quy trường đại học khánh hoà

23/8/2022

Thay thế 740/QĐ-ĐHKH-CTSV

740/QĐ-ĐHKH-CTSV

 Quy chế Công tác HSSV hệ chính quy Trường Đại học Khánh Hòa 

21/9/2017

Hết hiệu lực

888/QĐ-ĐHKH-CTSV

 Quy định đánh giá kết quả rèn luyện HSSV Trường Đại học Khánh Hòa

23/10/2017

Hết hiệu lực

889/QĐ-ĐHKH-CTSV

 Quy định về trang phục, lễ phục tốt nghiệp HSSV Trường Đại học Khánh Hòa 

23/10/2017 

 

890/QĐ-ĐHKH-CTSV

 Quy định về công tác HSSV ngoại trú

23/10/2017

 

891/QĐ-ĐHKH-CTSV

 Quy định về hồ sơ HSSV và ứng dụng CNTT trong quản lý hồ sơ HSSV

23/10/2017

 

892/QĐ-ĐHKH-CTSV

 Quy định về công tác GVCN-CVHT tại trường Đại học Khánh Hòa

23/10/2017

Hết hiệu lực

893/QĐ-ĐHKH-CTSV

 Quy định về việc cấp và sử dụng Thẻ sinh viên tại Trường Đại học Khánh Hòa 

23/10/2017

 
 
Công Tác Sinh Viên