Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Mẫu Giấy giới thiệu Đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú
05/11/2020

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn 33-HD/BTCTW ngày 30/10/2020 thực hiện Quy định 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Hình thức xử lý cán bộ, công chức kê khai tài sản gian dối
02/11/2020

Chính phủ ban hành Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Cách xếp lương viên chức giảng dạy tại cơ sở giáo dục đại học
30/10/2020

Ngày 26/10/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động
27/10/2020

Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động

Người giải quyết khiếu nại có thể bị cách chức
27/10/2020

Nghị định 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại 2011 thay thế Nghị định số 75/2012/NĐ-CP

Sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền đóng học phí và sinh hoạt phí
30/09/2020

Ngày 25/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 116/2020/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.

Những việc học sinh không được làm
29/09/2020

Ngày 15/9/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Xe chưa cấp biển có thể được tham gia giao thông
28/09/2020

Thông tư 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an có hiệu lực từ 1/8/2020, xe chưa được đăng ký, cấp biển số chính thức có nhu cầu tham gia giao thông cần tiến hành đăng ký tạm thời

Viên chức phải được giao đủ khối lượng công việc từ ngày 15-11
28/09/2020

Viên chức phải được giao đủ khối lượng công việc từ ngày 15-11 được quy định tại Nghị định 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 10-9-2020 quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

|<<    <   
4567891011[12]13141516171819
   >    >>|
Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế