Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  11/04/2020 16:32        

Khảo sát chất lượng chương trình đào tạo năm học 2019 - 2020 (Dành cho sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp)

Nhằm không ngừng cải tiến chất lượng đào tạo của nhà trường, đáp ứng chuẩn đầu ra cũng như nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của xã hội. Trường Đại học Khánh Hòa tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo các ngành học đang được đào tạo tại trường. Thực hiện kế hoạch năm học, kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng, trường Đại học Khánh Hòa ban hành kế hoạch và thông báo về việc lấy ý kiến sinh viên về chất lượng chương trình đào tạo.

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến sinh viên về chất lượng chương trình đào tạo     Xem chi tiết tại đây  

Thông báo về việc lấy ý kiến sinh viên về chất lượng chương trình đào tạo    Xem chi tiết tại đây

Các anh chị sinh viên các lớp Cao đẳng thuộc Khóa 43, và Đại học thuộc Khóa 1 vui lòng click vào link bên dưới và trả lời các thông tịn vào phiếu dưới đây:

Phiếu khảo sát chất lượng chương trình đào tạo   http://bit.ly/ksclđtukh

 
Trung tâm Nghiên cứu, Trải nghiệm Sáng tạo & Khởi nghiệp