Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  08/08/2021 00:00        

Tổ chức nhân sự của Trung tâm

 

Tiến Sĩ Phan Đức Ngại 

Phó Giám Đốc Phụ trách

Danh sách cán bộ giáo viên 

STT

Họ và tên

Trình độ

Email

Chức vụ

1

Phan Đức Ngại

Tiến sĩ

Sinh học

phanducngai@ukh.edu.vn

Phó Giám đốc

Phụ trách

2

Nguyễn Văn Thuỷ

Cử nhân

nguyenvanthuy@ukh.edu.vn

Chuyên viên

Danh sách Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:

STT

Họ và tên

Trình độ

Năm

1

Cao Khả Chiến

CN Sinh học

 

2

Phạm Xuân Thạch

CN Sinh học

 

3

Nguyễn Lê Bảo

Kỹ sư Nông nghiệp

 

4

Phan Quốc Thông

Tiến sĩ Khoa học vật liệu

2009 – 2016

5

Phan Đức Ngại

Tiến sĩ Sinh học

2016 – nay

TS. Phan Đức Ngại - CRES - UKH

 
Trung tâm Nghiên cứu, Trải nghiệm Sáng tạo & Khởi nghiệp