Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  24/05/2023 22:46        

Trường Đại học Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023

          Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-ĐHKH ngày 17/01/2023 của Trường Đại học Khánh Hòa về việc ban hành công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở năm 2023 tại Trường Đại học Khánh Hòa. Chiều ngày 22/5/2023, Trường Đại học Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 để phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động của nhà trường. Hội nghị có sự tham dự của toàn thể viên chức và người lao động trong trường.

          Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Phương - Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết Khiếu nại, Tố cáo 4, Thanh tra tỉnh, Báo cáo viên pháp luật tỉnh phổ biến các nội dung chính của: Luật Tiếp công dân; Luật Khiếu nại; Luật An ninh mạng; Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại; Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, giải đáp các thắc mắc trong công tác triển khai thực hiện công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, quy trình xử lý kỷ luật viên chức…

          Qua hội nghị, viên chức và người lao động toàn trường được nâng cao hiểu biết về nội dung các văn bản pháp luật, để từ đó giúp mọi người nâng cao ý thức, nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc thực thi và chấp hành pháp luật, nhất là công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết khiếu nại… nhằm giảm thiểu khiếu nại, tố cáo phát sinh, góp phần làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

                              Tin bài: Việt An

 
Tổng quan